Socialinių paslaugų srities darbuotojams – didesni atlyginimai

Nuo šių metų pradžios padidintas darbo užmokesčio fondas, iš kurio mokami atlyginimai socialinės srities darbuotojams. Socialinių paslaugų įstaigų ir socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčio fondas padidintas 6,8 mln. eurų, o socialinės globos įstaigų darbuotojų – 4,4 mln. eurų. Šiais metais planuojama dar daugiau šios srities pokyčių: atsiras nauja socialinių paslaugų rūšis – prevencinės socialinės paslaugos, bus įsteigta 250 individualios priežiūros personalo pareigybių, daugiau dėmesio bus skiriama kompleksinių paslaugų šeimoms teikimui ir socialinių darbuotojų kvalifikacijai kelti.

„Socialiniai darbuotojai yra arčiausiai žmogaus, šeimos, bendruomenės. Jų svarba šalies gyventojams yra labai didelė ir ji tik didės. Atlyginimų didinimas socialinių paslaugų srities darbuotojams yra mūsų prioritetas. Jiems atlyginimai didėjo praeitų metų liepą, nuo šių metų pradžios – keliami dar daugiau. Šalia atlyginimų kėlimo siekiame didinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, kad visuose šalies regionuose žmonės gautų vienodos kokybės paslaugas, o tam būtina kelti socialinių darbuotojų kvalifikaciją“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Ministerijos turimais duomenimis, šalyje dirba daugiau kaip 13 tūkst. socialinių paslaugų srities darbuotojų, iš jų apie 5 tūkst. – socialiniai darbuotojai.

Socialinių darbuotojų atlyginimai didinti ir praeitų metų viduryje

Nuo 2021 m. liepos 1 d. didėjo socialinių paslaugų srities darbuotojų atlyginimai. Minimalieji pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai augo 30 procentų, daugiau pinigų socialiniai darbuotojai pradėjo gauti ir už turimą kvalifikacinę kategoriją. 2021 m. jų atlyginimų didinimui papildomai buvo skirta 3,5 mln. eurų.

Šiemet socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti savivaldybėms skirta 5,6 mln. eurų.

Papildoma pagalba šeimoms

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, siekdama stiprinti socialinę priežiūrą sunkumus patiriančioms šeimoms, nuo šių metų numatė papildomą finansavimą savivaldybių biudžetams įsteigti 250 lankomosios priežiūros darbuotojų arba socialinio darbuotojo padėjėjų pareigybių. Šie darbuotojai teiks pagalbą šeimoms, padėdami rūpintis jose augančiais vaikais iki 1 m. amžiaus ir negalią turinčiais vaikais iki 3 m. amžiaus maždaug 1000 socialinę riziką patiriančių šeimų.

Prevencinės socialinės paslaugos

Šiemet atsiras nauja socialinių paslaugų rūšis – prevencinės socialinės paslaugos. Šios paslaugos nuo liepos 1 d. bus teikiamos visiems asmenims, šeimoms ir bendruomenėms nemokamai, nevertinant socialinių paslaugų poreikio. Viena iš prevencinių socialinių paslaugų – kompleksinės paslaugos šeimai – bus finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis ir valstybės biudžeto lėšomis.

Kaip pagalba šeimai kiekvienoje šalies savivaldybėje veiklą vykdys bendruomeniniai šeimos namai – socialinių paslaugų įstaiga ar jos padalinys, kuri organizuos ar teiks kompleksines paslaugas šeimai.

Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinė kompetencija

Socialinių paslaugų srities darbuotojų specifinių kompetencijų trūkumas lemia netolygią teikiamų socialinių paslaugų kokybę, paslaugų trūkumą, darbuotojų „perdegimą“. Vienas iš būdų spręsti išvardintas problemas – stiprinti socialinių darbuotojų profesines kompetencijas dalyvaujant mokymuose ir supervizijoje. Profesinės kompetencijos tobulinimas bus įskaitomas į darbuotojo darbo laiką, mokant darbo užmokestį. Reguliariai profesinę kompetenciją siūloma tobulinti visiems socialinių paslaugų srities darbuotojams.

Socialinių paslaugų srities darbuotojų reguliacija

Taip pat bus sukurtas socialinių paslaugų srities darbuotojų reguliacijos mechanizmas. Tai padės užtikrinti socialinio darbo, kaip profesinės veiklos, vidinį suderinamumą, reguliarų, tikslingą, socialinių paslaugų srities darbuotojų poreikius atliepiantį profesinės kompetencijos tobulinimą, profesinio elgesio standartų laikymąsi. Taip pat bus patikslinti reikalavimai individualios priežiūros darbuotojui – socialinio darbuotojo padėjėjui ir lankomosios priežiūros darbuotojui.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

Total
0
Dalinasi
Related Posts