Siūlomos žemės įstatymo nuostatos suteiktų nepagrįstas lengvatas išsinuomoti valstybinę žemę

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), atlikusi Žemės įstatymo pakeitimo projekto antikorupcinį vertinimą, nustatė, kad siūlomi pakeitimai ūkininkaujantiems asmenims sukurtų nevienodas sąlygas išsinuomoti valstybinę žemės ūkio paskirties žemę, o atskiroms tokių asmenų kategorijoms suteiktų nepagrįstas išimtines lengvatines sąlygas.

Projektas numato, kad tais atvejais, kada išsinuomoti tą pačią valstybinę žemės ūkio paskirties žemę norėtų keli asmenys, jie būtų vertinami balais pagal tam tikrus kriterijus, o pirmumas būtų suteikiamas daugiausiai balų surinkusiam asmeniui. Kai kuriuos nustatytus kriterijus galėtų atitikti išimtinai tik fiziniai asmenys ar tam tikro amžiaus ūkininkai (pvz., asmenims iki 40 metų būtų suteikiama žymiai daugiau balų nei vyresniems asmenims), ar nustatytus žemės kiekius turintys asmenys.

STT korupcijos prevencijos ekspertų nuomone, projektu teikiami siūlymai atskirų kategorijų asmenims sudarytų palankesnes sąlygas, todėl tokios teisės suteikimas gali neatitikti Žemės įstatyme nustatytų tikslų (pvz., sudaryti sąlygas tenkinti visuomenės, fizinių ir juridinių asmenų poreikius racionaliai naudoti žemę, vykdyti ūkinę veiklą). Taip pat svarstytina, ar Projekto nuostatos nediskriminuoja ūkinę veiklą vykdančių juridinių asmenų ar tam tikro amžiaus fizinių asmenų ir nepažeidžia sąžiningos konkurencijos principų.

STT atkreipia dėmesį į galimą nesąžiningo elgesio ir nepagrįstų sprendimų priėmimo riziką tais atvejais, kada pirmumo teisė išsinuomoti žemės ūkio paskirties žemę būtų suteikiama tiems asmenims, kurie turi nustatytus žemės kiekius, tačiau juose faktiškai patys neūkininkauja. Turėtų būti atsižvelgiama ne tik į tai, kokio dydžio žemės plotus asmuo turi, bet ir į tai, ar asmuo tą žemę faktiškai naudoja žemės ūkio veiklai, ar yra perdavęs naudoti kitiems asmenims ir pats ūkininkavimo nevykdo.

STT informacija

Total
0
Dalinasi
Related Posts