Sielos tėvyne, kalboj tu esi  

Bubių mokykloje vyko renginys, skirtas Lietuvių kalbos dienoms paminėti – ,,Sielos tėvynė –kalboj“.  Renginio organizatoriai – Bubių mokyklos Lietuvių kalbos draugijos grupė. 

Gimtoji kalba poezijoje

Skambėjo muzikos vyresniosios  mokytojos Sandros Banevičienės  ir 6 klasės mokinių atliekama daina ,,Svarbiausi žodžiai“ (I. Šeduikienės muzika ir žodžiai).  ,,Ar žinai, vaikeli, kiek svarbiausių žodžių/Mes šiandieną tariam iš visos širdies“/Tarsi vėrinėlį/gintarėlių veriant/Jais nutiesiam kelią/Meilės ir vilties.“

Laimos Malakauskienės pranešime  trumpai buvo apžvelgta gimtosios kalbos tema poezijoje, pradedant  Martynu Mažvydu, Kristijonu Donelaičiu, Antanu Baranausku, Maironiu, baigiant poetais  Eduardu Mieželaičiu, Aldona Puišyte, Justinu Marcinkevičiumi, Marcelijum Martinaičiu, Jonu Strielkūnu, Sigitu Geda  ir kitais.

5 klasės  mokiniai skaitė garsiąją  Mikalojaus Daukšos prakalbą ,,Į malonųjį skaitytoją“ iš jo ,,Postilės“ (1599 metai), kuri skamba kaip himnas gimtajai kalbai; Liudviko Rėzos, Juozo Balčikonio, Jono Jablonskio, Kazimiero Būgos, Vydūno, Ksavero Bogušo ir kitų žymių žmonių mintis apie kalbą.

Po to , pirmųjų, ketvirtųjų-septintųjų klasių mokiniai ir mokytojai (Sonata  Abromavičienė,  Rasa Bukelskienė, Laima Malakauskienė) skaitė eilėraščius gimtosios kalbos tema. Skambėjo B. Brazdžionio, H. Nagio, K. Bradūno, Maironio, Vydūno,  J. Degutytės, E. Mieželaičio, Just. Marcinkevičiaus, A. Puišytės, V. Kukulo,  J. Metlovaitės,S. Parulskio  ir kitų autorių kūriniai.  Dauguma  perskaitytų  eilėraščių iš knygos ,,Sielos tėvynė – kalboj“.

Pradinių klasių mokytoja Almutė Šarlauskienė pasidalijo  nuoširdžiomis mokinių mintimis apie kalbą.

Šventėje laukė užduotys

Dalyviai ne tik skaitė ir klausė eilėraščių, minčių apie kalbą, bet ir turėjo atlikti keletą užduočių. Jiems reikėjo parašyti kuo daugiau poetų, rašiusių apie kalbą, pavardžių. Kita užduotis – pamąstyti, ką kiekvienam reiškia  kalba ir užbaigti sakinį ,,Kalba – tai…“

Štai mokinių mintys: ,,Kalba – tai gimtos tėviškės turtas“, ,,Kalba – tai viena mano dalis“ , ,,Kalba – tai mūsų deguonis“, ,,Kalba – tai tautos pamatas, žmogaus pilnatvė“, ,,Kalba – tai lyg tėvynės  vaikas. Ji visus mus moko draugiškumo, meilės“, ,,Kalba – tai namai, tėviškė. Tai rankos, kurios mane apglėbia. Ji visada bus mano širdyje“, ,,Kalba – tai vienybė“, ,,Kalba – tai žodžiai, kuriais  išreiškiame tai, ką jaučiame“, ,,Kalba – tai žodžiai, kuriuos mes tariame kasdien“.

Dar viena užduotis, kurią parengė mokytoja S. Abromavičienė, – užbaigti lietuvių liaudies patarles apie kalbą, pvz.:  ,,Vienas kalba apie akėčias, kitas apie…“, ,,Viena kalba, …liežuviai“, ,,Gera kalba taiso, bloga…“, ,,Trumpai kalba, bet daug…“.

Renginio pabaigoje visi dalyviai kartu su muzikos mokytoja S. Banevičiene sudainavo dainą ,,Mūsų dienos kaip šventė“(žodžiai S. Nėries ir V. Kernagio, muzika V. Kernagio).

Laima MALAKAUSKIENĖ

Bubių mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, LKD grupės pirmininkė

Total
0
Dalinasi
Related Posts