Šiaulių rajono savivaldybės taryba dėl karinio poligono kreipiasi į Seimą, Vyriausybę, ministerijas

Šiaulių rajono savivaldybės taryba kovo 30 dieną vykusiame posėdyje patvirtino rezoliuciją, kuria kreipiamasi  į Lietuvos Respublikos Seimą, Vyriausybę, Krašto apsaugos ministeriją, Aplinkos ministeriją dėl karinio poligono steigimo.

Rezoliucijos tekste teigiama: „Lietuvos Respublikos Seimas 2020 m. birželio 4 d. pritarė Lietuvos teritorijos bendrojo plano koncepcijai – nutarimu patvirtino Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano valstybės teritorijos erdvinio vystymo kryptis ir teritorijos naudojimo funkcinius prioritetus. Minėtame dokumente  valstybei svarbių projektų objektų išdėstymo schemoje yra numatyta apie 12 000 ha rezervinės teritorijos krašto apsaugos sistemos tikslams vakarinėje Lietuvos teritorijos dalyje. Dalis šios teritorijos apima ir Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos: privačias derlingas žemės ūkio paskirties žemes, privačius miškus, kitos paskirties žemes, kuriose yra naudingų iškasenų.

Ši Šiaulių rajono teritorija yra itin svarbi rajono ekonomikai, apie tai ne kartą viešai yra pasisakę vietos gyventojai, ūkininkai, verslininkai, nes viena pagrindinių Šiaulių rajono ūkio šakų yra būtent žemės ūkis ir su juo susiję verslai. Nesant galimybės išnaudoti šios teritorijos derlingų žemių, tai atsilieptų ne tik rajone veikiantiems žemės ūkio subjektams, bet ir gyventojų užimtumui ir iš to kylančioms socialinėms pasekmėms.

Šiaulių rajono savivaldybės meras, kiti atsakingi pareigūnai jau buvo kreipęsi į Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos vadovus su prašymu išanalizuoti situaciją ir atsisakyti planų derlingas žemes, privačius miškus perimti krašto gynybos reikmėms. Šiai svarbiai krašto gynybos sričiai, Šiaulių rajono gyventojų nuomone, yra žymiai tinkamesnių teritorijų ne tokiose derlingose Lietuvos Respublikos teritorijos vietose.
Šiaulių rajono savivaldybės taryba, atstovaudama savivaldybės gyventojų interesams, ragina Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministeriją, Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją atsisakyti planų steigti karinį poligoną Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje ir Lietuvos  Respublikos teritorijos bendrojo plano brėžinyje ,,Kompleksinė infrastruktūra ir teritorijų rezervavimas valstybės poreikiams“ iš Šiaulių rajono savivaldybės panaikinti žymą ,,Naujo karinio poligono alternatyvos“.

Taip pat Šiaulių rajono savivaldybės taryba, atstovaudama gyventojų interesams, prašo rengiant visas galimybių studijas dėl teritorijos kariniam poligonui steigti, tiek susijusias su aplinkosauga, tiek ir su krašto apsauga, Šiaulių rajono savivaldybės teritorijų neįtraukti į rengiamas studijas ir planus.

Prašome informuoti Šiaulių rajono savivaldybės tarybą apie numatomus Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendimų, susijusių su planu steigti karinį poligoną Šiaulių rajono teritorijoje, pakeitimus“.

Tarybos nariai aktyviai domėjosi karinio poligono steigimo klausimais, rezoliucijos teksto argumentacija, daug diskutavo. Kadangi karinis poligonas gali apimti dar kelių savivaldybių teritorijas: Akmenės, Telšių, Mažeikių, Tarybos posėdyje dalyvavo ir į Tarybos narių klausimus atsakė iniciatyvinės grupės “Gamta ir ramybė mums ir mūsų vaikams” Akmenės rajono koordinatorė Diana Lopaitienė. Buvo pateikti konkretūs skaičiai, kiek Šiaulių rajono gyventojų, teritorijos paliestų poligono steigimas.

Ne visos Tarybos frakcijos pritarė rezoliucijai, kuria siekiama atstovauti Šiaulių rajono gyventojų interesus.

Šiaulių rajono savivaldybės informacija ir nuotrauka

Total
0
Dalinasi
Related Posts