Šiaulių rajone medžiojantis ūkininkas savo žemėse medžioti negali

Ūkininkas Žydrūnas Vileikis iš Radviliškio rajono, Birietiškių kaimo turi keblumų dėl medžiojimo savo žemės plotuose, kadangi Radviliškio rajono „Briedžio“ medžiotojų būrelis reikalauja susimokėti 10 tūkst. stojamąjį mokestį arba medžioti svečio teisėmis, už parą medžioklės susimokant 40 eurų. Ūkininko žemėje „šeimininkauja“ šernai, o žemę valdantis Ž. Vileikis negali užkirsti kelio žvėrims daryti žalą. Keista, kad už medžiojimą svečio teisėmis kiti medžiotojų būreliai (pavyzdžiui, Šiaulių rajono Ilgšilio medžiotojų būrelis) prašo kur kas mažesnės sumos – 10-15 eurų. Tad Ž. Vileikis savo pomėgiu medžioti džiaugiasi svečiuodamasis.

Medžiotojas sulaukė skaitytojų palaikymo

Paviešinus šio ūkininko situaciją, sulaukta ūkininkų ir medžiotojų skambučių bei reakcijų. Dalintasi emocijomis, kad medžiotojų būrelių pirmininkai dažnai savivaliauja. Atsiliepė netgi medžiotojas iš Telšių rajono, kuris užsiminė, kad jam teko susidurti su panašia situacija kaip ir mūsų minėtam ūkininkui. Kitas ūkininkas bei medžiotojas, nenorėjęs nurodyti vardo ir pavardės, siūlėsi Ž. Vileikiui pagelbėti patarimais, kaip situaciją išspręsti ir lengviau rasti sutarimą su medžiotojų būrelio vadovu. Jis savo patarimus išsakė jaunajam ūkininkui asmeniškai.

Internete sulaukė užgauliojimų

Jei patarimai ir pasidalinimas patirtimi yra pagalba į redakciją besikreipusiam ūkininkui, tai viešai išsakomi užgauliojimai ir netgi šmeižtas – anaiptol. Socialiniuose tinkluose, vienoje medžiotojų grupėje, vykstant diskusijoms, sulaukta komentaro, kuriame pasisakė Ž. Vileikio kaimynu prisistatantis asmuo: „Patikėkit manim, nėra taip, kaip rašo tame laikraštyje. Brakonierium gimęs, gamtos mylėtoju netapsi“. Komentatoriaus, savo profilį pavadinusio „Saulius Aš“ buvo paklausta, kiek kartų Ž. Vileikis baustas už brakonieriavimą, ar jam buvo atimta teisė medžioti, tačiau atsakyta: „Jeigu neatima ir nenubaustas, nereiškia, kad nebuvo brakonieriavimų“.

Dėl teisinės atsakomybės bus sprendžiama

Dėl tokių viešų teiginių ūkininkas Ž. Vileikis sako pasitaręs su teisininku ir žada kreiptis į teismą. Ūkininkas sako, kad šiuos komentarus parašiusį asmenį atpažįsta ir mano, kad jis turi savų interesų skleisti tikrovės neatitinkančią informaciją. Pats „Saulius Aš“ į redakcijos užklausimą socialiniame tinkle neatsakė.

Medžiotojų draugijos pirmininkas apie jokį brakonieriavimą nežino

Ar yra ką nors girdėjęs apie Ž. Vileikio brakonieriavimus, paklausėme Radviliškio medžiotojų ir žvejų draugijos ir Radviliškio rajono „Briedžio“ medžiotojų būrelio vadovo Algirdo Fergelio. Jis apie šiam ūkininkui mestus kaltinimus brakonieriavimu nieko negalėjo pasakyti: „Apie Ž. Vileikį nieko blogo negaliu pasakyti. Su juo pasišnekame. Bendravome ir šiandien. Mano žiniomis, jis nieko blogo nėra padaręs. Apie brakonieriavimą taip pat nežinau. Galbūt ten kokie pažįstami ar kaimynai daugiau emocijomis dalinasi. Na, o žvėrys į Ž. Vileikio žemes ėjo ir eis, mes nieko negalime padaryti, nors stengiamės, kad nedarytų žalos.“

Šiaulių medžiotojai ir ūkininkai susitaria draugiškai

Kokia situacija medžiotojų būreliuose Šiaulių rajone, pasiteiravome Šiaulių medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininko Algirdo Baikausko. Įdomu, ar ir ten ūkininkai susiduria su problema medžioti savo žemės plotuose. A. Baikauskas sako, kad su tokia problema susidurti neteko ir panašius konfliktus daugiau lemia žmogiškieji faktoriai – ambicijos, charakteris:

„Prieš keletą metų buvo atlikti sociologiniai tyrimai apie medžiotojų struktūrą pagal veiklas. Šiaulių medžiotojų draugijoje iš 1000 medžiotojų 17 procentų savo pagrindine veikla nurodė žemdirbystę ar kitą su žemės ūkio veikla susijusį darbą. Kurie iš jų norėjo medžioti, visi medžioja. Šiaulių rajone tokios problemos, kad ūkininkai negalėtų medžioti savo žemės plotuose, nėra. Jie gali sudaryti sutartis su medžiotojų būreliu ir medžioti be mokesčio. Jeigu ūkininkas turi daugiau nei 15 ha žemės, klubas tokį ūkininką gali priimti į medžiokles pagal taisykles, kurios galioja kitiems būrelio nariams, nemokamai. Problemos kyla, kai žmonės yra probleminiai ir nori daugiau, nei jiems priklauso. Žmogiškai su visais būrelių vadovais galima susitarti. Stojamasis mokestis medžiotojų būreliuose gali būti įvairus, jis nėra ribojamas įstatymais. Manau, kad stojamojo mokesčio dydis priklauso nuo skirtų būrelio veiklai investicijų. Spėju, kad ir minimas būrelis Radviliškio rajone yra į savo veiklą investavęs. Jeigu medžiotojų netenkina būrelio pirmininko veiksmai ir priimami sprendimai, būrelio įstatuose paprastai būna numatyta organizuoti susirinkimą ir prašyti pirmininko pasiaiškinti, o galbūt netgi atsistatydinti.“

Medžiotojas iš Šiaulių rajono mato daug problemų

Kviečiantis Ž. Vileikį medžioti į kitus būrelius Šiaulių rajone Saulius (vardas ir pavardė redakcijai yra žinomi) pasakojo, kad nesutarimai medžiotojų būreliuose yra dažni. Situacija apie viešoje erdvėje Radviliškio ūkininkui išsakytus kaltinimus dėl neva brakonieriavimo jis žino, nes pats pasidalino straipsniais apie sunkumus, medžiojant savo žemės plotuose. Po paskelbta informacija komentavo jaunas žmogus, kuris galbūt turi savų interesų, o galbūt – iš paprasčiausio lengvabūdiškumo. Išsisakė, savo žodžių niekuo nepagrįsdamas ir nuo atsakymų pasislėpė. Medžiotojas Saulius pasakojo ir pats papuolantis į sudėtingas situacijas dėl medžioklės, turintis įvairios patirties, jam tekę dalyvauti netgi ginčuose teisme, kurie baigėsi jo naudai. Šiai dienai Saulius jokiam medžiotojų būreliui nepriklauso. Šiaulių medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininko Algirdo Baikausko paminėta išeitis ūkininkui, turinčiam daugiau nei 15 ha žemės ar miško, medžioti būrelio nario teisėmis turi savo niuansų. Tokia nuostata atsirado neseniai. Ji numatyta Medžioklės įstatymo 13 straipsnyje. Pasirodo, ūkininkas gali rašyti prašymą leisti jam medžioti nario teisėmis, o būrelių pirmininkai vis tiek paprašo susimokėti stojamąjį mokestį. Medžiotojų būreliai stojamąjį mokestį nusistato tikrai ne pagal skirtas būrelio veiklai investicijas. Tai lemia labai įvairios priežastys. Sauliaus manymu, dažnai viena iš jų – kad būrelyje medžiotų tik giminės, artimieji ir pageidaujami žmonės. Tiesa, apie 10 tūkst. eurų siekiantį stojamąjį mokestį Šiaulių rajone šiam medžiotojui bei ūkininkui girdėti dar neteko. Jo žiniomis, būrelyje, kuriame anksčiau jis pats medžiojo, stojamasis mokestis padidėjo iki 4 tūkst. eurų, bet ir tai – nemenka suma.

Ką nuspręs ūkininkas Ž. Vileikis dėl galimo šmeižto ir trukdymo medžioti savo žemės plotuose, informuosime kituose savaitraščio „Kuršėnų krašto žinios“ numeriuose. Kadangi tai aktuali tema ir Šiaulių rajono medžiotojoms, turintiems pamąstymų ir pasiūlymų šia tema siūlome skambinti savaitraščio redakcijai telefonu (8 606) 82 602 arba elektroniniu paštu kursenai.redakcija@gmail.com

Rita Grigalienė

Total
0
Dalinasi
Related Posts