Savivaldybė siekia perimti Kuršėnų miškų urėdijos pastatą     

Paskutiniame praėjusių metų rajono Tarybos posėdyje buvo nuspręsta sutikti perimti Šiaulių rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos  (VMU) patikėjimo teise valdomą turtą – buvusios Kuršėnų miškų urėdijos administracinį pastatą su priklausiniais Gedimino gatvėje 4A.

Drauge su administraciniu pastatu Savivaldybė perimtų ir pagalbinį pastatą, inžinerinius tinklus bei

ilgalaikį materialųjį turtą, kuris negali būti atskirtas nuo pastato: du katilus „Kunzel HV-40KW“, kompiuterinį tinklą, posėdžių salės baldų komplektą su įranga ir kai kuriuos kitus baldus.

Patalpų rajono Savivaldybei reikia savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms (socialinių paslaugų planavimas ir teikimas) įgyvendinti ir administracinėms paslaugoms teikti.

Į pastatą būtų sukeltos Kuršėnų miesto ir Kuršėnų kaimiškoji seniūnijos, kai kurie kiti padaliniai, nes dabar rajono savivaldybės administracijai Kuršėnuose trūksta administracinių patalpų.

Šiuo metu VĮ Valstybinių miškų urėdija vykdo regioninių padalinių veiklos konsolidaciją, siekiant optimizuoti administracines funkcijas. VMU valdybos sprendimu 2019 metais sujungus Šiaulių ir Kuršėnų regioninius padalinius, veiklą tęsiančio padalinio būstinė bus Toliočių kaime Žalioji gatvė 2,  todėl valstybei nuosavybės teise priklausantis ir VMU patikėjimo teise valdomas dabartinis Kuršėnų regioninio padalinio administracinis pastatas su priklausiniais, esantis adresu Gedimino gatvėje 4A, Kuršėnuose, taps nereikalingu VMU tiesioginių funkcijų vykdymui.

Pasak rajono mero Antano Bezaro, savivaldybės administrtacija jau išsiuntė Vyriausybei prašymą skirti šį pastatą rajono Savivaldybei.

Kol kas dar nėra žinoma, ar pastatas bus perduotas Savivaldybei, ar Turto bankui, kuris bandys jį parduoti aukcione.

Pastatas yra gana patogioje vietoje – ant kalno, greta buvusios universalinės parduotuvės pastato, kuris jau pradėtas rekonstruoti, o po rekonstrukcijos jame įsikurs Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteka.

Saulius JUŠKEVIČIUS

 

Total
0
Dalinasi
Related Posts