Raudonojo Kryžiaus naikinimo vajus pasiekė Kuršėnus?.. 


Tvaresne organizacija užsimojęs tapti Lietuvos Raudonasis Kryžius (LRK) atleidinėja darbuotojus, uždaromi regionuose veikiantys skyriai, patalpos skubiai pardavinėjamos. Po to, kai suvažiavime delegatai nušalino Raudonojo Kryžiaus valdybą, neteisėtai veikianti valdyba priėmė sprendimą pašalinti prieš ją balsavusius delegatus iš Raudonojo Kryžiaus draugijos.


Nušalino valdybą

Vilniuje vykusiame XV Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos (LRKD) ataskaitiniame susirinkime 16-os iš veikiančių 20-ies skyrių delegatai nepatvirtino nei  Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 2018 metų veiklos ataskaitos, kurią pristatė Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Generalinė sekretorė Gintarė Guzevičiūtė, nei Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 2018 metų finansinės ataskaitos, pristatytos vyriausiosios finansininkės Svetlanos Semaškienės.

Dar veikiančių skyrių atstovus domino kodėl sumažėjo skyrių, kodėl parduodami skyrių pastatai, kur panaudojami gauti pinigai, kur panaudojama iš užsienio Raudonųjų Kryžių organizacijų gauta piniginė parama, kodėl draudžiama projektinė veikla, o jau veikiančias veiklas valdyba persirašo, kaip Lietuvos Raudonojo Kryžiaus veiklas, sudarydama keblumų Savivaldybių prisidėjimui prie projektų finansavimo.

16-os skyrių delegatai išgirdo atsakymus į ne visus klausimus. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmininkas Gediminas Almantas pasipiktinusiems delegatams aiškina, jog reikia investuoti, kad pritraukti nuolatinius rėmėjus, nes verslo planas sudarytas 5 metams, o po 5 metų bus pelnas.

Daugelis delegatų taip ir nesuprato apie kokį verslo planą ir pelną kalbama, kai organizacija savanoriška. Delegatų netenkina ne tik veikloa, bet finansinė ataskaitos, nes finansuose viskas  suvelta, neaišku, kur kokie pinigai naudota. Todėl buvo nuspręsta abiejų ataskaitų netvirtinti.

Suvažiavimo delegatai nusprendė pareikšti nepasitikėjimą LRKD valdyba ir LRKD pirmininku.

Ėmėsi keršto

Gegužės30-ąją buvo surengtas jau nušalintos Lietuvos Raudonojo Kryžiaus valdybos posėdis, kuriame buvo nuspręsta pašalinti iš Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos visus 13 delegatų, kurie  neva suvažiavime, pažeisdami Lietuvos Raudonojo Kryžiaus įstatus ir viršydami savo įgaliojimus, priėmė sprendimus dėl nutarimų, kurie nebuvo įtraukti į suvažiavimo darbotvarkę, apie juos nebuvo informuoti visi LRKD nariai, ir jie suvažiavime neįgaliojo išrinktų delegatų pasisakyti bei balsuoti klausimais, kurie nebuvo įtraukti į darbotvarkę… Tai yra grubus LRKD įstatų ir

Raudonojo Kryžiaus principų pažeidimas, nesuderinamas su naryste ir veikla Lietuvos

Raudonajame Kryžiuje.

Buvo pašalinti Raudono Kryžiaus draugijos nariai iš Alytaus, Birštono, Klaipėdos, Kretingos, Mažeikių, Raseinių, Šiaulių, Telšių, Ignalinos, Kėdainių, Rokiškio, Visagino bei Kuršėnų.

„Kuršėnų krašto žinių“ paklabinta iš Raudonojo Kryžiaus draugijos pašalinta Ada Grakauskienė sakė, kad tokio akibrokšto ji nesureikšminanti.

„Mes ir iki šiol visi dirbom savanoriškais pagrindais, o į neeilinį suvažiavimą išrinkta nauja delegatė“, – teigė A. Grakauskienė.

Parduodama slapta

Sausio mėnesį, pasigirdus kalboms apie LRKD Kuršėnų skyriaus uždarymą, redakcija kreipėsi į Lietuvos Raudonojo Kryžiaus generalinę sekretorę Gintarę Guzevičiūtę ir prašė atsakyti, ar išliks Lietuvos Raudonojo Kryžiaus skyrius Kuršėnuose ir kas bus su skyriaus pastatu?

Raudonojo Kryžiaus vadovė tuomet tvirtino, jog skyriaus veikla yra labai patenkinti, o pastato niekas neketina parduoti. Tą ji tvirtino ir susitikime su miesto seniūnu.

Tačiau redakcija gavo G. Guzevičiūtės raštą siųstą Valdybos nariams, kuriame jie kviečiami dalyvauti Valdybos posėdyje kovo 8-ąją, kuriame turėtų būti svarstomas klausimas dėl LRK nekilnojamo turto pardavimo. Dokumente „Nekilnojamo turto sarašas“ yra nuraodyti aštuonių skyrių pastatai. Tarp jų ir pastatas Kuršėnuose, Gedimino gatvėje.

Redakcijos paprašyta paaiškinti, kodėl parduodamas pastatas Kuršėnuose, Komunikacijos projektų vadovė Živilė Jankauskaitė paprašė klausimus užduoti raštu ir pažadėjo atsakyti iki savaitės pabaigos, bet atsakymo kol kas nesulaukta.

Saulius JUŠKEVIČIUS

Total
0
Dalinasi
Related Posts
Skaityti daugiau

Joninių sveikinimas

Mieli Jonai ir Janinos, Šviesiausios metų šventės – vasaros saulėgrįžos ir Joninių proga sveikiname visus „Radviliškio krašto bendruomenės“…