Rajono Taryba dirbo produktyviai   

Antradienį posėdžiavusi rajono Taryba apsvarstė beveik 40 klausimų. Dėl vienų sprendimai buvo priimti bendru sutarimu, dėl kitų – virė aštrios diskusijos.

 

Paskirti nauji mokyklų vadovai

Rajono Taryba vienbalsiai atleido Algirdą Kontrimą iš Šilėnų mokyklos direktoriaus pareigų ir, atsižvelgdama į pretendentų į Meškuičių gimnazijos direktoriaus pareigas konkurso, įvykusio 2018 m. rugsėjo 27 dieną, posėdžio protokolą bei Specialiųjų tyrimų tarnybos pažymą, paskyrė jį nuo lapkričio 19 dienos vadovauti Meškuičių gimnazijai.

Aatsižvelgdama į Bubių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pareigas konkurso, įvykusio 2018 m. rugsėjo 27 dieną, posėdžio protokolą, Specialiųjų tyrimų tarnybos pažymą rajono  Taryba paskyrė Vaidą Bacį nuo lapkričio 19 dienos vadovauti Bubių mokyklai-daugiafunkciam centrui. V. Bacys vadovaus ne tik šiai mokyklai, bet ir Aukštelkės bei Kurtuvėnų mokykloms-daugiafunkciams centrams.

Tarybos narių paklaustas, kaip spės visose mokyklose atlikti vadovo pareigas, V. Bacys sakė, jog kiekvienoje mokykloje dirbs nustatytomis dienomis.

Taryba nusprendė nuo lapkričio 19 dienos Šilėnų mokyklos logopedę, spec. pedagogę Liną Niparavičienę pakirti papildomas Šilėnų mokyklos direktoriaus pareigas, kol konkurso būdu bus išrinktas naujas mokyklos direktorius. Beje, į šias pareigas ketina pretenduoti ir laikinoji vadovė.

Rajono Taryba nusprendė atleisti Margaritą Pavilionienę iš Pakapės mokyklos direktoriaus pareigų, nes ji laimėjo konkursą ir pradeda dirbti rajono Švietimo ir sporto skyriuje.

Nuo lapkričio 20 dienos laikinai vadovauti Pakapės mokyklai paskirta Voveriškių mokyklos direktorė Albina Gudaitienė.

Patikslino biudžeto lėšas

Taryba padidino biudžeto pajamas 255 550 eurų (162 400 eurų gauta iš Švietimo ir mokslo ministerijos, kaip speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti, ir 110 399 eurai Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų bei sumažinti biudžetinių įstaigų pajamas už teikiamas paslaugas 17 249 eurais.).

Švietimo ir sporto veiklos programai asignavimai padidinti 180 459 eurais, Socialinės paramos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros programai asignavimai didėja 310 421 euru, 15 tūkstančių eurų finansavimai padidinti Seniūnijų veiklos programoje, tiek pat eurų asignavimai padidės Savivaldybės veiklos ir saugios aplinkos užtikrinimo programai, o Kultūros plėtros programai asignavimai padidinti 3 788 eurais. Projektų finansavimo programai patvirtinti asignavimai sumažinti 269 118 eurų.

Sprendė kitus klausimus

Taryba suteikė gatvėms pavadinimus, keitė geografines charakteristikas, patvirtino 11 narių šeimos komisiją bei jos nuostatus, nustatė didžiausią leistiną pareigybių skaičiui rajono Visuomenės sveikatos biure ir pritarė biuro įstojimui į Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociaciją, paskyrė asmenis į Šiaulių rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybas,  pakeitė atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimą, patvirtino apleisto ir neprižiūrimo nekilnojamojo turto rajone 2018 metais sąrašą, pritarė medicinos punkto patalpų įrengimui Dirvonėnų kaime bei ikimokyklinio ugdymo grupės steigimui Aukštelkėsmokykkoje-daugiafunkciame centre, pakeitė Sporto tarybos sudėtį, perdavė valdyti, naudoti ir disponuoti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą Kuršėnų Daugėlių pagrindinei mokyklai bei Drąsučių mokyklai, pakeitė mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais komisijos sudėtį ir nuostatus.

Posėdžio pabaigoje buvo išklausyta informacija apie rajone streikuojančias mokyklas.

Saulius JUŠKEVIČIUS

Total
0
Dalinasi
Related Posts