Punktai uždaryti, o kur keliaus šiukšlės? 

Šiaulių rajono Tarybai pritarus, bus uždaryti keturi iš aštuonių Atliekų priėmimo punktų. Likę keturi bus pertvarkyti pagal pakeistas Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisykles. Tarybos posėdyje buvo suabejota, ar nevertėjo uždaryti dar du ar net tris likusius atliekų priėmimo punktus.

Keitėsi tvarka

Praėjusių metų spalio mėnesį Aplinkos ministro įsakymu buvo pakeistos Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės, kurių redakcija įsigaliojo nuo šių metų sausio 1-osios.

Pasak Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjos Renatos Ulvydienės, taisyklėse nustatyta, kad nuo sausio 1 dienos pradeda veikti (nustatant pusės metų pereinamąjį laikotarpį) vieninga Gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema (GPAIS), kuria privalės naudotis visi Gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitą vykdantys subjektai.

„Atliekų susidarymo apskaita turės būti vykdoma elektroniniu būdu naudojantis GPAIS, pildant atliekų susidarymo apskaitos žurnalą. Pakeitimai nustatyti naujame taisyklių pakeitime įpareigoja atitinkamai pertvarkyti atliekų priėmimo ir transportavimo tvarką – Atliekų priėmimo punktuose (APP) turės būti įrengtos darbo vietos, aprūpintos reikalinga programine bei svėrimo įrangomis“, – sakė vedėja.

Pasak jos, vieno APP pertvarkymui reikia apie 19 tūkstančių eurų, o išlaikymo (aptarnavimo) vieno mėnesio sąnaudos, nevertinant transportavimo iki tvarkymo įrenginių ir tvarkymo, dar apie 1,2 tūkstančio eurų.

„Savivaldybės teritorijoje esančių 8 Atliekų priėmimo punktų pertvarkymui reikės apie 152 tūkstančių eurų, o vieno punkto išlaikymas per metus kainuos dar apie 14 tūkstančių eurų. Atliekų priėmimo punktų veikla yra sudedamoji atliekų tvarkymo sistemos dalis, kurios veiklos sąnaudos dengiamos iš atliekų priėmimo ir tvarkymo įkainio (Sąvartyno vartų mokesčio). Dėl minėtų priežasčių  neišvengiamai turėtų būti didinamas atliekų priėmimo ir tvarkymo įkainis, o dėl to didėtų vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą“, – aiškino R. Ulvydienė.

Siūlyta uždaryti Atliekų priėmimo punktus

Pasak vedėjos, uždarius Ginkūnų, Voveriškių, Raudėnų, Šakynos atliekų priėmimo punktus, sumažės metinės Atliekų priėmimo punktų aptarnavimo sąnaudos, todėl neturėtų didėti ir atliekų priėmimo bei tvarkymo dydis, tačiau esant papildomoms sąnaudoms, būtų tikslinami Savivaldybės teisės aktai, nustatantys Vietinės rinkliavos dydį.

Skyriaus vedėja tikino, jog uždarius keturis (Ginkūnų, Voveriškių, Raudėnų ir Šakynos) Atliekų priėmimo punktus rajono gyventojų interesai nenukentės, kadangi išrūšiuotomis atliekomis jie galės atsikratyti Šiaulių rajone esančioje Kairių didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelėje (DGASA) bei naudotis kitomis Šiaulių regione esančiomis DGASA.

Priėmus sprendimą uždaryti Atliekų priėmimo punktus, bus atspausdinti informaciniai straipsniai savivaldybės, ŠRAC tinklapiuose bei vietinėje spaudoje. Taip pat bus įrengti informaciniai stendai uždaromuose APP su nuoroda į artimiausias atliekų priėmimo vietas.

Dirbs naujoviškai

Pasak Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro direktorės Jolitos Šalkauskienės, į Atliekų priėmimo punktus patenkančios atliekos turės būti išrūšiuotos, dieną prieš išvežant jos turės būti pasvertos, išrašytas lydraštis.

„Kiekvienas, atvežęs atliekas į priėmimo punktus, bus registruojamas, o atliekos išpilamos į atitinkamus konteinerius. Taip numato taisyklės, tokia tvarka turės būti ir liekančiuose priėmimo punktuose. Tam reikės įsteigti darbo vietas, įrengti interneto prieigą. Iki šiol, kol nėra punktuose darbuotojų, atliekos vežamos nerūšiuotos. Liekančiose aikštelėse žmonės kaip ir anksčiau galės „atsikratyti“ padangomis, elektronika, statybinėmis atliekomis, baldais“, – naują tvarką aiškino direktorė.

Šalkauskienės žodžiais, jeigu rajono Taryba atsisakytų uždaryti Atliekų priėmimo punktus ir bandyti juos išlaikyti, tuomet biudžete reikėtų rasti lėšų arba didinti Vietinę rinkliavą, nes iš jos ir bus išlaikomi liekantys punktai.

Klausimų-atsakymų „vakarėlis“

Anot direktorės, du kartus metuose – gegužės ir rugsėjo mėnesiais – stambiagabarites atliekas vežėjai surinks ir apvažiavimo būdu.

Į Tarybos narės Juditos Šakočiuvienės klausimą, ar stambaus gabarito atliekos bus surenkamos ir iš tų vietovių, kur lieka priėmimo punktai, direktorė atsakė teigiamai.

Tarybos narė sakė, jog dauguma vyresnio amžiaus kuršėniškių net nežino apie tai. Jai pritarė ir Tarybos narė Irena Laurinaitienė, kuri teiravosi, kodėl iki šiol nėra paskelbta apvažiavimo būdu surenkamų atliekų grafikų: „Ankstesniais metais kartu su komunalinių atliekų išvežimo grafikais gaudavome ir apvažiavimo būdu renkamų atliekų grafikus, o šiemet to nėra“.

ŠRATC direktorė į tai atsakė, jog apie tai turi informuoti vežėjas, nes jam mes mokam už atliekų surinkimą ir pridūrė, jog informacija yra skelbiama ir vežėjo, ir ŠRATC, ir Savivaldybės tinklalapiuose.

Į tai Tarybos nariai reagavo replika: „Ne visi vyresnio amžiaus žmonės naudojasi internetu“.

Tarybos narį Česlovą Gricių domino, kiek laiko gyvuos įrengti pagal taisykles Atliekų priėmimo punktai, ar dėl jų išlaikymo nedidės „vartų“ mokestis ir nereikės didinti rinkliavą.
Šalkauskienės žodžiais, įrengti pagal reikalavimus punktai turėtų gyvuoti kol atsipirks investicijos.

„Bent jau metus laiko tai tikrai“, – tvirtino direktorė ir pridūrė, jog „vartų“ mokestis nuo kitų metų ir taip augs, nes nuo penkių iki beveik 22 eurų didėja taršos mokestis.

Tarybos narius domino, ar uždarius Atliekų priėmimo punktus šalia miesto esančiose gyvenvietėse, rajono gyventojai galės atliekas galės vežti į miesto priėmimo punktus.

„Jeigu jūs uždarysite keturis, tai taip“, – atsakė ŠRATC’o vadovė.

Rajono meras Antanas Bezaras į tai reagavo pusiau juokais, pusiau rimtai: „Dar metus laiko tai tikrai galės vežti į miesto aikšteles, o kai pasikeis merai – labai abejoju“.

Opozicijos atstovas Vaclovas Motiejūnas į tai reagavo priekaištu: „Merui taip juokauti nedera. Gal geriau su miesto vadovais pasirašyti kokį susitarimą, kad būtų svariau“.

Sulaukta kritikos

Opozicijos atstovas Alfredas Jonuška sukritikavo sprendimą uždaryti Atliekų priėmimo punktus sakydamas, jog dabar sakoma, kad atliekų mažės, kadangi administravimas bus, viską suvaržysim, nieko neimsim.

„Kur tos atliekos važiuos? Juk mes savivaldybėje turim užtikrinti, kad atliekos atvažiuotų į tam tikrą vietą ir būtų sutvarkytos. Už visus viešuosius pinigus. Tik klausimas yra ekonomiškumo ir kokią teritoriją apimtų, kad gyventojams būtų patogu. Jeigu dabar nebeliks aikštelių, tai grįžtam prie to, kas buvo prieš 15-20 metų“, – teigė jis.

Jam pritarė ir „valstietis“ Arūnas Grubliauskis: „Pagal naują tvarką, jei kažkas išvers šiukšles ūkininko lauke, tai tvarkyti bešeimininkes atliekas turės Savivaldybė, o konkrečiau – seniūnijos“.

Dar truputį pasiginčiję Tarybos nariai vienbalsiai nusprendė uždaryti Ginkūnų, Voveriškių, Raudėnų ir Šakynos atliekų priėmimo punktus.

Atliekų priėmimo punktai liks Bubiuose,Gruzdžiuose, Kužiuose ir Meškuičiuose. Tačiau ar ilgam?

Po balsavimo meras replikavo: „Aš labai abejoju, ar nereikėjo mums uždaryti dar du“ ir, kreipdamasis į ŠRATC direktorę, jis paprašė, kad apie prasidedančią likusių punktų pertvarką, informuotų savivaldybę: „O gal dar kelis norėsim uždaryti“.

Saulius JUŠKEVIČIUS

Total
0
Dalinasi
Related Posts