Projektas „Fiziškai aktyvi bendruomenė – sveika visuomenė”

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019 metų pavasarį paskelbė kvietimą teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis. Į kvietimą teikti paraiškas atsiliepė ir Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija, pateikusi paraišką sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui. Iš viso šiai veiklos sričiai pateiktos 464 paraiškos, iš kurių tinkamomis pripažintos tik 84.

Gimnazijos projektui „Fiziškai aktyvi bendruomenė – sveika visuomenė“ skirtas finansavimas 15 000 eurų. 1150 eurų prie šio projekto finansavimo prisidėjo Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija (bendra suma 16150 eurų). Projekto tikslas – atitraukti jaunimą nuo galimų žalingų įpročių, didinti sportinės veiklos efektyvumą, žmonių užimtumą įtraukiant į šią veiklą kuo didesnį Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos (mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų) ir Kuršėnų miesto bendruomenių dalyvių skaičių. Projekto tikslai dera su 2011–2020 metų valstybinėje sporto plėtros strategijoje numatomais tikslais: sistemingai didinti visuomenės supratimą, kad fizinis aktyvumas, sportavimas yra darnios asmenybės prielaida ir visuotinė vertybė; sukurti ir (arba) atnaujinti sporto infrastruktūrą, kad ji būtų tolygiai išplėtota visuose Lietuvos regionuose, prieinama kiekvienam gyventojui jo aplinkoje ir sudarytų tinkamas sportavimo sąlygas mėgėjams ir didelio meistriškumo sportininkams. Projekto, vykdyto dviem etapais, įgyvendinimo laikotarpis 2019-07-01–2020-12-31. Numatyti uždaviniai – įsigyti šuolio į aukštį sektorių, sudaryti sąlygas sportiniam meistriškumui kelti; įsigyti treniruoklių, sudaryti palankias sąlygas aktyviai, tikslingai fizinei veiklai. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu už 5350 eurų nupirktas šuolio į aukštį sektorius, stovai, kartelės, matuoklė, už 10800 eurų – septyni treniruokliai (kojų treniruoklis, pritūpimų staklės, vertikali-horizontali trauka, krūtinės rėmas (kryžminė trauka), kojų suvedimo-išskėtimo treniruoklis, „Smito” treniruoklis, šuolio-sėdmenų treniruoklis).

Atnaujinta, šiuolaikiška sporto bazė Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos bendruomenei sudaro geresnes sąlygas aktyviai sportuoti, mankštintis, propaguoti sveiką, aktyvų gyvenimo būdą, spręsti mokinių užimtumo problemas, atitraukti juos nuo neigiamos socialinės aplinkos, tenkinti fizinio aktyvumo poreikius. Tai tęstinis, ne pelno siekiantis projektas, turintis materialinę išliekamąją vertę, papildomą finansavimą, užtikrinantį projekto tęstinumą pasibaigus projekto įgyvendinimo laikotarpiui.

Juozas Savickas, projekto vadovas

Total
0
Dalinasi
Related Posts