Prisikėlimo apygardos 6-oji rinktinė paminėjo įkūrimo metines   

Kuršėnuose surengtoje šventėje Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Prisikėlimo apygardos 6-oji rinktinė iškilmingai minėjo 27-ąsias įkūrimo metines.

 

Kariškiai šventė Kuršėnuose

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, kurias aukojo Karinių oro pajėgų vyresnysis  kapelionas pulkininkas leitenantas daktaras Virginijus Veilentas. Po Mišių, grojant  Krašto apsaugos savanorių pajėgų bigbendui, Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės karių savanorių kolona miesto gatvėmis pasuko į iškilmių vietą – Lauryno Ivinskio aikštę. Eisenos priekyje žengė vėliavų grupė su Lietuvos Respublikos ir 6-osios rinktinės vėliavomis, kolonoje buvo nešami ir rinktinės kuopų vėlukai.

Aikštėje rinktinės karių jau laukiama. Prie L. Ivinskio paminklo Šiaulių rajono ir Kuršėnų miesto vadovai, kariškių, Krašto apsaugos ministerijos, sukarintų struktūrų atstovai, NATO partneriai iš JAV.

Prasideda iškilminga rikiuotė. Į rikiuotės vidurį įnešamos Lietuvos valstybinė ir Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės vėliavos.

Rinktinę sveikina rajono meras Antanas Bezaras, kuris dėkoja rinktinės vadams, patriotiškai auklėjantiems jaunąją kartą, užsimena, jog „matydami jus, jūsų partnerius iš NATO pajėgų, jaučiamės saugūs“.

Karius pasveikino bei miesto simbolį ąsotį rinktinės vadui įteikė Kuršėnų miesto seniūnas Vytautas Gedmontas.

Įteikiami Krašto apsaugos savanorių pajėgų apdovanojimai.

Krašto apsaugos savanorių pajėgų medalio „Už pavyzdingą kario savanorio tarnybą“

„Bronziniais Gedimino stulpais“ apdovanojami leitenantas Aurimas Lempa ir vyresnysis eilinis Gintaras Milkintas. Medalis “Už pavyzdingą kario savanorio tarnybą” įteikiamas vyresniajam seržantui Vidmantui Gureckiui, kuriam tai jau trečias apdovanojimas.

Didelei grupei karių savanorių įteikiami eiliniai kariniai laipsniai, kuriuos palaimina Karinių oro pajėgų vyresnysis kapelionas pulkininkas leitenantas V. Veilentas, o kariams juos įteikia Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės vadas pulkininkas leitenantas Mantas Juozaitis.

Apdovanojami Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės 607-osios Pakruojo lengvosios pėstininkų kuopos karių savanorių pėstininkų skyriaus kariai pripažinti geriausiu skyriumi 2018 metais. Šis skyrius taip pat iškovojo antrąją vietą Krašto apsaugos savanorių pajėgų geriausio skyriaus varžybose.

Apdovanojimai įteikti ir rinktinės Štabo ir aprūpinimo kuopos žvalgybos būrio kariams savanoriams už KASP sporto žaidynių „Žvalgo takas“ varžybose laimėtą trečiąją vietą.

Pulkininkas leitenantas M. Juozaitis apdovanojimą įteikė ir pirmajam atkurtosios KASP Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės vadui pulkininkui leitenantui Egidijui Budraičiui.

KASP Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės vadas pasveikino karius su švente, padėkojo šventėje dalyvaujantiems NATO sąjungininkams. Nuaidėjo trys salvės iš istorinės patrankos.

Susipažino su technika

Ir vaikus, ir suaugusius sudomino NATO sąjungininkų iš JAV karinių jūrų pėstininkų naudojama karinė technika ir ginkluotė.

Kuršėniškiai turėjo progos apžiūrėti Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro gynybos bataliono naudojamą raketinį oro gynybos kompleksą „RBS-70“, priešlėktuvinės gynybos sistemą “Grom”, pamatyti vikšrinį transporterį „BV 206 AMT“,  motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono haubicą M50, Lietuvos kariuomenės Karaliaus Mindaugo husarų bataliono vikšrinį šarvuotą transporterį M113 ir karinį visureigį HMMWV, Lietuvos Kariuomenės Karinių oro pajėgų Ginkluotės ir technikos remonto depo ekspoziciją.

Kuršėniškiai ir svečiai ne tik apžiūrėjo karinės technikos ir ginkluotės parodą, bet ir galėjo pasivaišinti kareiviška koše ir arbata.

Ugdo karius savanorius

Savanoriškos krašto apsaugos tarnybos (SKAT) Šiaulių rinktinė įkurta 1991 metų birželio 1 dieną. Pirmuoju Šiaulių rinktinės vadu buvo paskirtas Rimantas Jurgaitis.

Siekiant įamžinti Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio partizanų apygardų vardus, 1999 metų sausio 15 dieną rinktinė pervadinta į KASP Prisikėlimo apygardos 6-ąją rinktinę.

2006 metų rugsėjo 29 dieną rinktinė buvo reorganizuota.

Siekiant racionaliai administruoti pavaldžius vienetus, taupyti žmogiškus ir materialinius resursus, 2011 metų spalio 3 dieną atkurta KASP Prisikėlimo apygardos 6-oji rinktinė. Ji tapo viena iš šešių rinktinių, išsidėsčiusių visoje Lietuvos teritorijoje.

Rinktinės sudėtyje yra viena motorizuotoji pėstininkų kuopa, 8 lengvosios pėstininkų ir viena Štabo ir aprūpinimo kuopa. Šiandien rinktinėje tarnauja daugiau nei 740 karių savanorių ir 83 profesinės karo tarnybos kariai.

Saulius JUŠKEVIČIUS

Total
0
Dalinasi
Related Posts