Prilupo sugėrovą bendrabutyje Kuršėnuose ir gyvens su daugybe įsipareigojimų

Bendrabutyje Kuršėnuose, Ventos gatvėje, neramu. Dažniausiai neramumai kyla dėl mėgstančių girtauti nesutarimų. Štai šių metų spalio 17 d., ryte 7.39 val., išgertuvių metu buvo sumuštas 42 metų vyras. Pasak jo, kumščiais ir kojomis pasidarbavo jo pažįstamas, kurį jis žino tik pagal pravardę. Nukentėjusiajam lūžo nosis.

Byla išnagrinėta supaprastinto proceso tvarka

Į Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus su pareiškimu dėl baudžiamosios bylos užbaigimo, priimant teismo baudžiamąjį įsakymą, kreipėsi prokurorė. Dėl bylos išnagrinėjimo tokia tvarka, nekviečiant į teismo posėdį bylos dalyvių, bei dėl siūlomos bausmės kaltinamasis sutiko. Byla išnagrinėjo ir 2022 m. gruodžio 16 d. teismo baudžiamąjį įsakymą priėmė teisėjas Martynas Galvičius. Už tai, kad nesunkiai sužalojo savo sugėrovą, kuršėniškiui Dariui Vismantui nuspręsta neskirti su laisvės atėmimu susijusios bausmės.

Sveikatą sutrikdė ilgam

Kaltinamasis sudavė tiksliai nenustatytą smūgių skaičių nukentėjusiajam D. V. Pradžioje jį mušė kambaryje, po to – bendro naudojimo koridoriuje, nutempė laiptais į apačią ir tada spardė bei mušė lauke prie namo. Didžiausi padaryti sužalojimai – muštinė žaizda dešiniame antakyje, nosikaulių lūžis su kairės apatinės kriauklės įplyšimu. Nukentėjusiojo sveikata buvo sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui. Taip pat nukentėjusysis minėjo, kad nuo Dariaus V. smūgių jam buvo kraujosruvos ant kaktos, po abiem akimis, taip pat – ir ant rankų. Sumuštajam prireikė ligoninės paslaugų. Pasak vyriškio, mušamas jis buvo praradęs sąmonę. Protokole – pareiškime nukentėjusysis policijos pareigūnams nurodė, kad jį sumušė iš matymo pažįstamas asmuo, kurio žino tik pravardę. Jis esą paprašė nupirkti degtinės butelį, o nukentėjusiajam nesutikus to padaryti, įžūlus atėjūnas pradėjo jį mušti.

Kaltinamojo versija – jis pirmas gavo „į galvą“

Apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu, kaltinamasis Darius V. prisipažino, kad per išgertuves sumušė žmogų. Visų įvykio aplinkybių smulkiau jis papasakoti negalėjo, nes įvykio metu buvo labai girtas. Pasirodo, nukentėjusįjį jis pažįsta apie 20 metų. Vyras pateikė savo įvykių versiją. Spalio 17 d. ryte, apie 7 valandą, Darius V. nuėjo pas savo pažįstamą A. B., gyvenantį bendrabutyje Ventos gatvėje. Į svečius vyras išsiruošė ne tuščiomis rankomis – atsinešė butelį brendžio. Su buto šeimininku jam begurkšnojant šį taurųjį gėrimą, į svečius užsuko D. V., vėliau tapęs nukentėjusiuoju. Jis esą buvo su kažkokiu draugu. Vyrai atsinešė degtinės butelį. Vėliau atvykusieji išgėrė gal du stikliuku ant stalo padėto brendžio ir D. V., vėliau gavęs į nosį, ėmė priekaištaujamai klausinėti: „Ką tu čia veiki?“ Darius V. atsakė, kad tai ne jo reikalas, nes ne pas jį atėjo. Pasak kaltinamojo, tuo metu nukentėjusysis esą ėmė „mandravoti“ ir sudavė puodeliu ar stikline jam į galvą. Tada, nenorėdamas nusileisti, Darius V. kumščiu smogė „mandravotojui“ į veidą. Vyras apsipylė krauju ir netrukus burbėdamas išėjo iš buto. Tolesnių savo veiksmų Darius V. gerai nebeprisiminė, bet sutiko, kad galėjo savo pažįstamą mušti ne tik bute, bet ir koridoriuje, ir daugiabučio namo apačioje.

Nukentėjusiojo versija – atėjo pirmas, atsinešė degtinės ir nieko nedarė

Kadangi įvykio dalyviai buvo neblaivūs, todėl nenuostabu, kad savo parodymuose painiojosi, o galbūt kai ką ir sąmoningai melavo. Štai nukentėjusysis D. V. pareigūnams pasakojo, jog į bendrabutį pas savo pažįstamą A. B. atėjo dar spalio 16 d. vakare, apie 20-21 val. Jis atėjo išgėręs, atsinešė butelį degtinės. Kai butelis jau buvo išgertas, jis esą nuėjo miegoti. Ryte apie 8 valandą atsikėlęs eiti į tualetą, jis kambaryje pamatė ant lovos sėdintį vyrą, pravarde „D.“ Iš kur jis atsirado, užsimiegojęs nukentėjusysis nesuprato. Atėjūnas jam keikdamasis liepė parnešti butelį degtinės, o nukentėjusysis jam taip pat atsakė keiksmais. Tada į veidą ir atlėkė kumštis. Nors nukentėjusysis išėjo į koridorių, jį kaltinamojo pyktis pasivijo ir bendro naudojimo koridoriuje. Jis ir ten buvo mušamas. Kaltinamasis Darius V. paėmė jį u drabužių ir nutempė laiptais į apačią, paskui spardė kieme. Nukentėjusiajam buvo sudėtinga suskaičiuoti suduotus smūgius, bet jis sakė, kad jų galėjo būti daugiau negu 10. Skaičiuoti esą buvo sunku ir dėl to, kad kažkuriuo metu mušamas vyras prarado sąmonę. Pasak nukentėjusiojo, jis tikrai nei puodeliu, nei stikline Dariui V. nesudavė, konflikto metu kaltinamajam nieko nepadarė ir netgi turbūt neklausinėjo, ką jis ten darąs, tik rankomis dengėsi veidą, kad kliūtų kuo mažiau smūgių.

Liudytojas buvo palankesnis kaltinamajam

Pareigūnai, atvykę į įvykio vietą, pastebėjo kraujo pėdsakus, kuriais ir atsekė iki išgertuvių vietos. Namuose rastas buto šeimininkas, kuris patvirtino, kad Darius V. nukentėjusiajam „davė į nosį“. Apklaustas byloje liudytoju, šis žmogus sakė, kad taip pat nepamena jokio smūgio puodeliu, tačiau nurodė vėl kitokią įvykių eigą. A. B., dar prieš apsilankant kaltinamajam ir nukentėjusiajam, jau buvo neblaivus. Pasak liudytojo A. B., pirmas į svečius užsuko Darius V. ir atsinešė butelį brendžio. Kurį laiką vyrai dviese gėrė atsineštą brendį, kol atėjo girtas nukentėjusiuoju tapęs D. V., kuris esą buvęs ne vienas, su kažkokiu draugu. Vos tik atėjęs, D. V. paklausė, ar gali pas jį pamiegoti. Gavęs leidimą, jis ėjo link kito kambario, bet, pasak liudytojo, ėmė kabinėtis prie Dariaus V., todėl ir gavo „per nosį“.

Kurį laiką teisėsaugai neužkliuvo

Dariui V. pareikšti kaltinimai pagal Baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalį. Pagal Baudžiamąjį kodeksą, tai – nesunkus nusikaltimas. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažinta tai, kad jis savo kaltę pripažino visiškai bei nuoširdžiai gailėjosi. Girtumas – jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė, nes urėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui. Nusikaltimo padarymo metu Darius V. formaliai buvo neteistas, nes nusikalstamą veiką buvo padaręs jau seniai, teistas 2016 metais, todėl teistumas išnykęs. Jis baustas administracine tvarka, bet galiojančių administracinių nuobaudų nebėra. Vyras nedirba, tačiau registruotas Užimtumo tarnyboje. Atrodytų, kurį laiką šiam vyrui sekėsi laikytis įstatymų ir gyventi be didesnių problemų.

Bausmė laisvės apribojimas 10 mėnesių ir krūva įpareigojimų

Teismas tenkino prokurorės prašymą ir Dariui Vismantui skyrė 1 metų 3 mėnesių laisvės apribojimo bausmę, kuri buvo sumažinta trečdaliu dėl kaltinamojo prisipažinimo. Galutinė bausmė – laisvės apribojimas 10 mėnesių. Nuteistasis įpareigotas dalyvauti elgesio pataisos programoje, per 4mėnesius neatlygintinai išdirbti 60 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi pagalbos reikalingais žmonėmis, per visą bausmės laiką dirbti arba išlikti registruotam Užimtumo tarnyboje bei naktimis nuo 24.00 val. iki 6.00 val. būti savo gyvenamojoje vietoje. Jam taip pat uždrausta vartoti psichiką veikiančias medžiagas, tarp jų – ir alkoholį. Jeigu nuteistasis vengs atlikti laisvės apribojimo bausmę, nevykdydamas jam skirtų įpareigojimų, ši bausmė jam gali būti pakeista areštu.

Laukiama įsiteisėjimo

Teismo baudžiamasis įsakymas išsiųstas nuteistajam, o jis, nesutikdamas su paskirta bausme, per 14 dienų nuo jo gavimo gali teismui pareikšti prašymą surengti žodinį bylos nagrinėjimą. To nepadarius, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisės ir bus pradėtas vykdyti. 

Rita Grigalienė

Asociatyvus nuotraukų koliažas

Total
0
Dalinasi
Related Posts