PO TO, KAI RAŠĖME…

Trečiadienį vykusiame bendrame visų rajono Tarybos komitetų posėdyje apsispręsta – liepos 24-osios dienos Tarybos posėdyje pritarti viešosios įstaigos Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vidaus struktūros pertvarkai ‒ panaikinti Slaugos ir palaikomojo gydymo padalinį ir patvirtinti VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūrą.

 

Rašte daug nutylėjimų

Rajono Tarybos nariai nusprendė teikti rajono Tarybai svarstyti klausimą dėl Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vidaus struktūros pertvarkai. Tarybos narių nė kiek nenustebino vyr. sanitarijos inspektorės Ingos Rimgailienės aiškinamajame rašte paminėta nuoroda į sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 4 d. įsakymą Nr. V-393 ,,Dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ užtikrinant paslaugų teikimo kokybę, nustatyti minimalūs reikalavimai, kuriuos turi atitikti asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios pirminę stacionarinę palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugą.

„Atsižvelgiant į kontroliuojančių institucijų pateiktus aktus, VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro padalinys – Meškuičių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė neužtikrina minimalių reikalavimų specialistams, patalpoms, medicininei įrangai“, – teigiama rašte.

Vyr sanitarijos inspektorė rašte nurodo, kad įstaigoje patvirtinta 40 lovų.

„2018 m. sausio 1 d. gydėsi 31 pacientas, 2018 m. birželio 1 d. – 17 pacientų. 2017 m. gydytų pacientų skaičius – 197.  Įstaigos slaugos ir palaikomojo gydymo lovų funkcionavimo rodiklis 2017 m. nustatytas 278,7 (kiek dienų per metus lova buvo užimta). Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms I ir II ketvirčiui iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, Įstaigai, buvo skirta 154178 eurai. Nuo 2018 m. liepos 1 d. Įstaigai finansavimas neskirtas“, – teigiama rašte.

Tačiau rašte Tarybos nariams pamirštama paminėti, kad jau gegužės viduryje pacientai buvo pradėti išrašinėti iš ligoninės, o nauji nebebuvo priimami. Todėl ir toks skirtumas.

Nors aiškinamasis raštas skirtas sprendimui dėl vidaus struktūros pertvarkos rajono PSPC, tačiau jame vis tik pabrėžiama, kad siekiant užtikrinti slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų teikimo kokybę, tikslinga Šiaulių rajono gyventojams slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikti Kuršėnų ligoninėje.

Paaiškinimai kelia abejonių

Kai „Kuršėnų krašto žinios“ gegužės viduryje lankėsi Meškuičių slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje, pakalbinti sutikti ligonių artimieji teigė, kad į jokius Kuršėnus savo artimųjų jie neveš. Tai buvo išsakyta ir anksčiau rajono valdžiai, kai ši važinėjo su ataskaita po rajoną. Tai matyti ir iš besiklostančios situacijos. Nuo gegužės vidurio į Kuršėnų ligoninę nebuvo atvežtas nė vienas slaugos reikalaujantis ligonis iš Meškuičių, tačiau jau ne vienas naudojasi kaimyninio Joniškio rajono slaugos ligonine.

Tokie faktai verčia abejoti aiškinamajame rašte nurodytu teiginiu, kad „priėmus Tarybos sprendimą. Priėmus sprendimo projektą numatomos tik teigiamos pasekmės“.

Nors aiškinamajame rašte nurodoma, kad bus reikalingos Savivaldybės biudžeto lėšos, tačiau konkrečios sumos kol kas neminimos. Gal tai daroma tam, kad nebūtų šokiruoti Tarybos nariai?

Tarybos narius domino tik tai, kiek reikia slaugos lovų, kad padalinys funkcionuotų nenuostolingai. Išgirdę atsakymą, jog tam reikia 27 lovų daugiau prie šios temos negrįžo. Nors Tarybos posėdyje ir buvo išsakytas pasiūlymas palikti bent 15 lovų, tačiau jis palaikymo nesulaukė

Tarybos narių per daug nedomino ir kas nutiks darbuotojams, kurių daugelis čia dirba apie dešimt ar net daugiau metų.

Nors posėdyje buvo apeliuojama, kad norint išsaugoti skyrių, reikia nemažai lėšų remontams, atstatyti Ligonių kasų finansavimą, tačiau buvo net neužsimenama, kad beveik dešimtmetį rajono Savivaldybė Meškuičių slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninei neskyrė nė vieno cento.

Kyla klausimų, kur tuo metu buvo dabartinė Tarybos dauguma, nes juk ji tuo metu buvo koalicijoje su tuometiniais valdančiaisiais? Kodėl tuomet nebuvo imtasi priemonių, kad slaugos skyrius išliktų? Kodėl dar prieš porą metų neimta domėtis padėtimi rajono gydymo įstaigose? Kodėl iki šiol nėra savivaldybės gydytojo ar Savivaldybės gydytojo tarnybos?

Nors galutinį sprendimą Tarybos nariai priims antradienį, tačiau jau bendrame komitetų posėdyje Meškuičių ligoninei paskelbtas „nuosprendis“.

Saulius JUŠKEVIČIUS

Total
0
Dalinasi
Related Posts