Po sąskaitų už atliekas – „raganų medžioklė“ 

Rajono Taryboje svarstant rinkliavos sumažinimo klausimą, daugiausia laiko vargta dėl procedūrinių klausimų ir kaltųjų, kodėl buvo išrašytos tokios sąskaitos, paieškai. Tam Tarybos nariai sugaišo beveik pusantros valandos.

Aiškinosi procedūrinius klausimus

Pradėjus svarstyti rinkliavos sumažinimo klausimą, opozicijai kilo klausimų, ar neturi nusišalinti kai kurie Tarybos nariai, kurių įmonėms ar žemės ūkio bendrovėms, kurių vadovais jie dirba, sumažinamas mokestis. Buvo paminėtos kelių Tarybos narių pavardės.

Nors Tarybos narė Roma Albrikienė paminėjo tik keturias pavardes, tačiau kitas opozicijos atstovas

Vaclovas Motiejūnas paminėjo jau aštuonias pavardes. Valdančioji dauguma šį sąrašą papildė dar penkiomis pavardėmis. Paaiškėjo, jog salėje gali nelikti kvorumo .

Paaiškinimo meras Antanas Bezaras kreipėsi į Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėją Jurgitą Mickūnę ir Vyriausybės atstovę Šiaulių apskrityje Astą Jasiūnienę.

Pasak Vyriausybės atstovės, kiekvienas Tarybos narys pats turi įsivardinti, ar priimant šį sprendimą nekyla viešųjų ir privačių interesų konfliktas.

Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja pasiūlė balsuoti rankų pakėlimu ir pirmiausia išsiaiškinti, kiek liktų salėje galinčių balsuoti. Ji priminė Tarybos nariams, jog vertėtų apie nusišalinimą pagalvoti ir tiems Tarybos nariams, kurie neužima įmonėse ar įstaigose vadovaujančių pareigų, o yra tik jų darbuotojai.

Nors tai ir nebuvo padaryta, tačiau Tarybos nariai vienas po kito ėmėsi teikti prašymus dėl nusišalinimo. Buvo panaudotas ir „buldozerinis principas“, kai valdantieji balsavo už tai, kad neleisti nusišalinti. Vėliau to paties principo ėmėsi ir opozicija.

Procedūrinių klausimų aiškinimasis užtruko beveik 50 minučių

„Raganų medžioklė“

Išsiaiškinus procedūrinius klausimus prasidėjo „raganų medžioklė“. Buvo bandoma išsiaiškinti, kas kaltas dėl tokios situacijos.

Nors administracijos direktorius Gipoldas Karklelis bandė aiškinti, jog tai įvyko dėl netikslumų įvairiuose registruose, tačiau opozicijos atstovai pabandė įvardinti kaltais rajono vicemerą Algį Mačiulį ir administracijos direktoriaus pavaduotoją Ingridą Venciuvienę.

Meras į tai reagavo replika: „Kas nedirba, tas neklysta. Pasitaiko visiems klaidų. Įvyko aritmetinių klaidų“.

Opozicijos atstovas socialdemokratas Laisvūnas Neimanas piktinosi, kad per pusę metų Kontrolės komitetas taip ir nesulaukė reikalaujamų dokumentų, pagal kuriuos dabar ir skaičiuojama rinkliava.

Jonuška priminė Tarybos nariams, jog Vyriausybės nutarime siūloma rinkliavos už atliekas skaičiavimo metodika yra tik rekomenduojamo pobūdžio, o ne privaloma.

„Kodėl mūsų sudaryta komisija neatkreipė į tai dėmesio, nors Šiaulių Prekybos, pramonės ir amatų rūmai apie tai raštu informavo Savivaldybės administraciją ir politikus.

Beieškant kaltųjų, į tribūną pakilo Regina Rupšienė, dalyvavusi komisijos darbe, ir prisipažino, jog susigaudyti pateiktuose skaičiuose buvo beveik neįmanoma.

„Mes pasitikėjome specialistų pateiktais skaičiavimais, nes patiems įsigilinti į kiekvieną skaičių, buvo tiesiog neįmanoma“, – sakė ji.

Rupšienei pritarė ir Tarybos narė J. Šakočiuvienė.

Prieš balsuojant, Tarybos narys Rolandas Tamošaitis pasiteiravo Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjos T. Plukienės, ar tiesa, kad ji išeina iš darbo ir ar tai buvo jai pasiūta ir kiek tai yra susiję su atliekų tvarkymo klausimu.

Plukienė, kiek virptelėjusiu balsu, kuriame galėjai išgirsti ir nuoskaudos gaidelę atsakė: „Tokį pasiūlymą gavau“ ir daugiau nieko nekomentavo.

 

Autoriaus nuotr.

Alfredas Jonuška priminė Tarybos nariams, jog Vyriausybės nutarime siūloma rinkliavos už at

 

Total
0
Dalinasi
Related Posts