Pasitarimas dėl dvinarės rinkliavos už atliekas taikymo išaiškinimo     

Rajono savivaldybėje įvyko savivaldybės inicijuotas vadovų, Aplinkos apsaugos skyriaus, seniūnų, jų pavaduotojų, UAB „Kuršėnų komunalinio ūkio“ darbuotojų ir Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro (ŠRATC) atstovų susitikimas dėl dvinarės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įvedimo išaiškinimo ir taikymo.

Keitėsi rinkliavos įkainiai

Rajono savivaldybė jau pradėjo taikyti naująją mokesčio skaičiavimo metodiką. Kad rajono gyventojams būtų suprantamas dvinarės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įvedimo mokestis, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Tatjana Plukienė, Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus pavaduotojas Petras Žaltauskas ir ŠRATC Rinkliavos tarnybos vadovas Mantas Tamošiūnas atsakė į seniūnų užduotus klausimus, kad šie galėtų paaiškinti gyventojams, kilus neaiškumų.

Pasitarime akcentuota, kad nuo liepos 1 dienos rajone taikoma dvinarė vietinė rinkliava, susidedanti iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų dalių. Butams daugiabučiuose namuose: pastovioji dedamoji sudaro 18,24 eurų vienam gyventojui metams, kintamoji dedamoji – 7,82 eurų vienam gyventojui metams. Individualiems namams: pastovioji dedamoji sudaro 18,23 vienam gyventojui metams, o kintamoji dedamoji priklauso nuo konteinerio tūrio ir išvežimo dažnumo. Minimalus ištuštinimų skaičius negali būti mažesnis negu 12 kartų per metus (arba 6 kartus per pusmetį). Mokėjimo pranešime individualiems namams skaičiuojama kintamoji dedamoji bus tikslinama 2018 metais (už 2017 metus), atsižvelgiant į faktiškai turimus konteinerius, jų skaičių ir ištuštinimo dažnumą. Vietinė rinkliava gyventojams skaičiuojama už būste deklaruotus asmenis. Pasikeitus deklaruotų asmenų skaičiui (pakeitus deklaruotą gyvenamąją vietą, naujai deklaravus, mirus gyventojui) būtina pateikti atitinkamas pažymas.

Galima pasitikslinti

Dėl rinkliavos nuostatų išaiškinimo ir taikymo galima kreiptis į seniūniją, pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą. Dėl duomenų mokėjimo pranešime tikslinimo kreiptis: J. Basanavičiaus gatvė 5, Kuršėnai, tel. (8 41) 58 06 02 arba Vilniaus gatvė 263, Šiauliai, tel. (8 41) 59 66 52.

Atliekų surinkimo priemonėmis aprūpina ir informaciją apie atliekų surinkimo grafikus teikia UAB „Kuršėnų komunalinis ūkis“, tel. (8 41) 58 27 42. Atliekų surinkimo ir transportavimo kokybės kontrolės klausimais informaciją teikia VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras Ežero g. 16, Šiauliai tel. (8 41) 42 15 99.

Pakuočių, stiklo ir antrinės žaliavos gyventojams tvarkomos nemokamai, jų tvarkymo paslaugos nėra įskaičiuotos į mokėtiną sumą. Rinkliavos mokėtojams, naudojantiems individualius identifikuotus biologiškai skaidžių (žaliųjų) atliekų surinkimo konteinerius, vieno konteinerio ištuštinimo kaina apskaičiuojama papildomai pagal konteinerio tūrį, taikant kintamosios dedamosios įkainį, nustatytą individualiems namams.

Apmokėjimo tvarka

Priskaičiuotas sumas galima apmokėti apmokant visą sumą – iki 2017 metų gruodžio 22 dienos, arba mokant už ketvirčius – terminais, nurodytais mokėjimo nurodymuose. Mokėjimo pranešimas išrašomas už 2017 metų liepos-gruodžio mėnesius. Jei suma su minuso ženklu, mokėti nereikia. Mokėjimo pranešimai už 2017 metų II pusmetį išrašyti remiantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis ir 2017-09-30 Gyventojų registro duomenimis.

Mokant rinkliavą internetu, būtina nurodyti mokėtojo kodą, vardą, pavardę, adresą.

Pasitarime buvo Atkreiptas dėmesys, kad mokėtojo kodai gali būti pasikeitę, todėl būtina juos patikslinti. Jeigu mokėjimo pranešimus gyventojai pageidauja gauti elektroniniu paštu, elektroninėje svetainėje Mokėjimo duomenų laukelyje būtina įrašyti elektroninio pašto adresą ir pakeisti siuntimo tipą (nesiųsti paštu).

Aušrinė DUBAUSKIENĖ
Aušrinės DUBAUSKIENĖS nuotr.

 

Total
0
Dalinasi
Related Posts
Skaityti daugiau

Auginu atsakingai

Prieš šventes Kalėdų senelio prašoma atnešti dovanų. Neretai norima sulaukti augintinio – šuniuko ar kačiuko. Pasaulio pažinimo pamokoje…