Nepamirštamas vakaras ant Verbūnų koplytėlės kalvelės

Pirmą kartą Lietuvoje organizuotas renginių ciklas „Bažnyčių naktys Kelmės, Raseinių, Šiaulių rajonuose ir Šiaulių mieste“, skirtas Šv. Jokūbo metams, liepos 23 d., Šv. Onos atlaidų proga, padovanojo nepamirštamą vakarą vienoje mažiausių Šiaulių rajono šventovių – ant Verbūnų koplytėlės kalnelio.

Gausiai susirinkę verbūniškiai ir svečiai dalyvavo Šv. Onos atlaidų Mišiose, kurias aukojo klebonas Tomas Reinys, ir klausė, ir kartu dainavo LRT konkurso „Triumfo arka“ laureatams, operos solistams – tenorui Egidijui Bavikinui ir bosui Liudui Mikalauskui atliekant koncertinę programą „Vyriška klasika“. Visi dalyvavusieji ir protus ilsino, ir sielą turtino skambant populiarių miuziklų, operų, operečių, neapoliečių liaudies dainoms, mintimis, istoriniais faktais, įspūdžiais, papročiais ir tradicijomis, dalinantis namiškiams – Kužių seniūnei Jolandai Rudavičienei, ŠRSKC Verbūnų filialo kultūros darbuotojoms Onai Baranauskienei ir  Rasai Jurgaitienei, bei svečiams – LR Seimo narei Rimai Baškienei, Šiaulių rajono vicemerui Česlovui Greičiui, ŠRSKC direktorei Jovitai Lubienei, aplinkui siūbuojant iki gardžiosios Verbūnų duonos jau tuoj tuoj subręsiančioms javų varpoms, į miškų tolumą besileidžiant nenorėjusiai mūsų visų tą vakarą palikti saulei.

Ona Baranauskienė ir Rasa Jurgaitienė

Nuotr. Zigmo Ripinskio

Total
0
Dalinasi
Related Posts