Mokiniams apie lietuviškos spaudos draudimą  

Rytmetį Kužių seniūnijos salė prisipildė jaunatviško klegesio. Kužių gimnazijos vyresniųjų klasių moksleiviai rinkosi į Kužių bibliotekos organizuotą paskaitą-istorijos pamoką apie spaudos draudimo laikotarpio atgarsius šiandieną.

Šios paskaitos lektorė rajono Viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyriausioji metodininkė Audronė Kiršinaitė jaunuomenei išsamiai nušvietė spaudos draudimo meto ypatumus. Spaudos draudimas – caro valdžios draudimas spausdinti, įvežti iš užsienio ir platinti Lietuvoje bei Rusijos imperijos europinės dalies gubernijose lietuviškus leidinius lotyniškomis raidėmis. Galiojo 1864-1904 metais. Spaudos draudimas buvo nukreiptas ir prieš lietuvių tautą, jos ekonomiką, socialinę raidą, kultūrą, tautos egzistavimą. 1863 metų balandžio 4 dieną aprobavus Vilniaus švietimo apygardos mokyklų valdymo taisykles, buvo uždarytos visos parapinės ir kitos nevalstybinės mokyklos, kuriose iki to laiko gana dažnai būdavo mokoma lietuvių kalba. Pagal Muravjovo laikais galiojusią mokyklų reformą elementorius ir maldaknyges leista naudoti tik išspausdintas rusiškomis raidėmis. Vilniaus generalgubernatoriaus Michailo Muravjovo 1864 metų birželio 17 dienos nurodymu buvo uždrausta lotyniškomis raidėmis spausdinti elementorius, kiek vėliau visus lietuviškus leidinius.

Kaip ir tikroje pamokoje lektorė paprašė keleto dalyvių paskaityti to meto rusiška abėcėle parašytą lietuvišką tekstą. Ši užduotis pasirodo buvo sunkiai įveikiama.

Pranešėja A. Kiršinaitė į susitikimą atsivežė iš sukauptos asmeninės kolekcijos spaudos draudimo laikotarpio maldaknygių.

Paskaitos metu veikė spaudinių paroda ,,Kaip savo kryžių nešei tu knygą“.

Rita BIELSKIENĖ

Kužių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė

Total
0
Dalinasi
Related Posts