KVIEČIAME TEIKTI KANDIDATŪRAS ŠIAULIŲ RAJONO GARBĖS PILIEČIO VARDUI SUTEIKTI

Šiaulių rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisija kviečia teikti kandidatūras 2017 metų Šiaulių rajono Garbės piliečio vardui suteikti.

Garbės piliečio vardas suteikiamas:

Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiams už ypatingus nuopelnus Šiaulių rajonui ir Lietuvos Respublikai;

pasižymėjusiems ypač uoliu ir sąžiningu darbu ir visuomenine veikla;

už nuopelnus kultūros, mokslo ir švietimo, verslo ir gamybos, sveikatos ir socialinės apsaugos, sporto, ūkio ir kitose srityse;

už nuopelnus įtvirtinant Šiaulių rajono savivaldą, įgyvendinant pilietines iniciatyvas ir kuriant Šiaulių rajono įvaizdį;

už reikšmingus neatlygintinus darbus Šiaulių rajono bendruomenės labui.

Garbės piliečio vardas gali būti suteikiamas tiek gyvam, tiek mirusiam asmeniui.

Siūlymus dėl Garbės piliečio vardo suteikimo gali teikti Savivaldybės tarybos nariai, nevyriausybinės organizacijos, vietos bendruomenės, iniciatyvinės piliečių grupės, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai (seniūnijos), Šiaulių rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos.

Siūlymas asmeniui suteikti Garbės piliečio vardą pateikiamas Šiaulių rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijai iki einamųjų metų spalio 31 d. Kartu su siūlymu turi būti pateikta informacija apie siūlomą kandidatą:

gyvenimo aprašymas;

darbų ir nuopelnų rajonui aprašymas;

ne mažiau kaip dvi rekomendacijos arba įmonės, įstaigos, organizacijos susirinkimo protokolo kopija (išrašas);

kandidato sutikimas raštu, kad jis sutinka  būti siūlomas Garbės piliečio vardui suteikti;

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Nesant pateiktų kandidatų, tais kalendoriniais metais Garbės piliečio vardai nesuteikiami.

Šiaulių rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai, patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 5 d. sprendimu Nr. T-257, skelbiami Teisės aktų registre.

Siūlymus teikti iki 2017 m. spalio 31 d. Vilniaus g. 263, Šiauliai, 302 kab. (Savivaldybės priimamasis); tel. pasiteirauti (8-41)  59 66 46 ir (8-41) 52 36 95.

Atsiliepimus apie iškeltus kandidatus Savivaldybės mero vardu siųsti į Savivaldybės priimamąjį el. paštu priimamasis@siauliuraj.lt  arba el. paštu meras@siauliuraj.lt

Anonimiškos rekomendacijos ir atsiliepimai nebus svarstomi.

Total
0
Dalinasi
Related Posts