Kurtuvėnų Šv. Jokūbo parapijos klebonas parapijiečiams įteikė popiežiaus Pranciškaus apaštalinius palaiminimus

Lapkričio 14-ąją, Kurtuvėnų  Šv. Jokūbo bažnyčioje, švenčiant Šeimų sekmadienį, parapijos klebonas Marius Dyglys įteikė išskirtinius Jo Šventenybės Popiežiaus Pranciškaus apaštalinius palaiminimus keturioms parapijietėms ir jų šeimoms. Vardiniai apaštaliniai Šventojo Tėvo palaiminimai įteikti – Zoselei Kalnikienei, Renei Linkienei, Elenai Vaitkienei ir Ritai Žadeikytei.

Kurtuvėnų parapijos klebono Mariaus Dyglio žodžiais, apdovanotieji pelnė palaiminimą už ištikimybę bažnyčiai ir talką jai, už įsijungimą į bendruomenės veiklą, už pastangas padėti žmonėms. Elena Vaitkienė beveik 50 metų gieda bažnyčios chore ir visada pasirengusi ateiti į pagalbą bažnyčiai, ūkininkės Renės Linkienės šeima yra gražios krikščioniškos šeimos ir talkos bažnyčiai pavyzdys, verslininkė Zoselė Kalnikienė – Kurtuvėnų parapijos svetingumo simbolis, Šiaulių rajono mero padėjėja, žurnalistė Rita Žadeikytė – Kurtuvėnų ir jų žmonių garsintoja, aktyvi parapijos narė, renginių dalyvė.

Jo Šventenybės Popiežiaus – Apaštalų įpėdinio palaiminimas – ypatingas įvykis kiekvieno žmogaus gyvenime. Asmeniniai popiežiaus palaiminimai teikiami atsižvelgus į konkretaus žmogaus tikėjimą, moralinį gyvenimą, krikščionišką pavyzdį.

Parapijos Šeimų sekmadienio šv. Mišiose drauge su parapijos tikinčiaisiais meldėsi Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras su žmona Birute, dalyvavo Seimo narės Rimos Baškienės padėjėja Birutė Banienė, apaštalinį Šventojo Tėvo palaiminimą gavusiųjų šeimų nariai, artimieji. Šv. Mišiose giedojo Šiaulių St. Šalkauskio gimnazijos choras (vad. Vaiva Malinauskaitė), pritarė šios gimnazijos Gitaros studijos ir Ekumeninės jaunimo grupės nariai (vad. Vilma Klumbytė).

Šeimos sekmadienio proga klebonas Marius Dyglys pasakė išskirtinį pamokslą apie Meilę, cituodamas Evangelijos išmintį ir šventųjų žodžius: „Mes turime atrasti meilės galią, atperkančiąją meilės galią. Tik ją suradę, sugebėsime šį senąjį pasaulį paversti naujuoju – meilė yra vienintelis kelias.“ Naujasis Testamentas tai sako štai taip: „Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo. Tie, kurie myli, yra gimę iš Dievo ir pažįsta Dievą. Tie, kurie nemyli, nepažįsta Dievo.“ Kodėl? „Nes Dievas yra meilė.“ Meilės galia padeda ir gydo, kai jau niekas nebegali padėti ir išgydyti. Meilė galia pakelia ir išlaisvina, kai jau niekas to negali padaryti. Meilės galia parodo, kaip turime gyventi“, – kalbėjo kunigas Marius.

Popiežiaus palaiminimo savo parapijiečių šeimoms Kurtuvėnų klebonas paprašė būdamas Romoje per bendrą audienciją Vatikano aikštėje išgirdęs Popiežiaus Pranciškaus žodžius, jog daug gražių šeimų yra vertos pagarbos ir maldos, nes šeimos šiandien patiria daug išbandymų. Tada klebonui ir kilusi mintis užpildyti prašymą. „Džiaugiuosi, kad prašymas buvo išpildytas ir kad gautą atsakymą pavyko išlaikyti paslaptyje iki pat sekmadienio šv. Mišių. Parapijiečiams tai buvo džiaugsminga staigmena, Kurtuvėnuose dar negirdėta. Pirmą kartą čia buvo gauti Šventojo Tėvo apaštaliniai palaiminimai“, — sakė klebonas Marius Dyglys.

Apaštalinius palaiminimus gavusiųjų vardu kalbėjusi Rita Žadeikytė sakė: „Tai priimu kaip Dievo laišką, kuriam reikės atsakymo, ar myliu žmones, ar viską padariau, skleisdama tikėjimą ir krikščioniškas vertybes, ar dirbu nuoširdžiai, – sakė Rita. – Sulaukus tokio palaiminimo supranti, kad tavo gyvenimas turi būti jau truputį kitoks, ypač pastaruoju metu suvokiu, kad dvasiniai dalykai yra svarbesni, nei materialūs rūpesčiai ar turtai. Tikėjimas yra išsigelbėjimas.“

Šiaulių rajono savivaldybės informacija

Zigmo Ripinskio, Artūro Staponkaus nuotraukos

Total
0
Dalinasi
Related Posts