Kurtuvėnai Nevalninkų atlaidų proga žavėjo jaukiais renginiais, nuoširdžia malda ir didingu menu

Trečiąjį rugsėjo sekmadienį Kurtuvėnų miestelis kviečia į vienus archaiškiausių, retai kur Lietuvoje bešvenčiamus Šv. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos, o liaudiškai vadinamus Nevalninkų atlaidus.

Šeštadienį į šventinius renginius Kurtuvėnų regioninio parko lankytojų centre pakvietė Kurtuvėnų bendruomenė ir kultūros darbuotojai, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Bazilionų filialo Kurtuvėnų salės meno vadovė Ramunė Mikėnienė. Su malonumu žiūrovai stebėjo Kurtuvėnų bibliotekos lėlių teatro „Kurtinukai“ pasirodymą – puikų spektaklį „Vilkas, kuris iškrito iš knygos, kurį su kurtuvėniškiais mokinukais pastatė Kurtuvėnų bibliotekos darbuotoja Aurelija Kniurienė. Jaukumu žavėjo dainuojamosios poezijos atlikėjų Gitanos ir Giedriaus Morkių koncertas, sužavėjo Bazilionų mėgėjų tetaro literatūrine kompozicija pagal Romualdo Ozolo retrospekcijas „Saulėlydžio krislai“, bendruomenės pasibuvimą ir šokių vakarą linksmino atlikėja Roberta bei šviesos šou.

O sekmadienį Kurtuvėnai minėjo Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių vaduotojos, (Nevalninkų) atlaidus. Iškilmingas šv. Mišias aukojęs Kurtuvėnų parapijos klebonas Marius Dyglys pasidžiaugė, kad žmones traukia dvasingieji Kurtuvėnai, aukštos meninės vertės koncertai, renginiai. Per Ne­val­ni­nkų at­lai­dus, kaip jau įpras­ta kar­tą me­tuo­se, ti­kin­tie­siems bu­vo at­suk­tas ir žy­mu­sis Kur­tu­vė­nų baž­ny­čios pa­veiks­las su pa­slap­ti­mi – pran­cū­zų meist­rų pa­ga­min­tas dvi­gu­bas al­to­rius, kai ap­su­kus Ma­ri­jos skulp­tū­rą, at­si­ve­ria Švč. Mergelės Marijos, be­lais­vių va­duo­to­jos, pa­veiks­las.

Po iškilmingų šv. Mišių nuostabią akustiką turinčioje Kurtuvėnų bažnyčioje vyko dviejų dalių klasikinės muzikos koncertas. Pirmoje koncerto dalyje griežė jaunieji Kuršėnų meno mokyklos talentai Osvaldas Pukinskis (eufonija), Rokas Krištopaitis (trimitas) (mokytojas Egidijus Jankauskas), kanklininkės Gintautė Čepliauskaitė, Gabija Sukurytė, Edita Baranauskaitė (mokytoja Rima Ananjevienė), Vilius Ščerbakovas (saksofonas (mokytojas – Sigimantas Žentelis), akordeonininkai Emilija Dubro, Ugnė Matutytė, Ema Bartkutė, Lukas Ramanauskas, Evita Šulskytė ir Urtė Čeplinskaitė.  (akordeonininkų mokytoja – mokytoja ekspertė Irma Dešriuvienė).

Klausytojai žavėjosi jaunųjų talentų muzika, kuri puikiai skambėjo Kurtuvėnų bažnyčios erdvėse. Į koncertą mokinius ir mokytojus atlydėjęs Kuršėnų meno mokyklos direktorius Ramūnas Snarskis džiaugėsi, kad mokiniai savo talentus gali skleisti tokiose puikiose erdvėse labai maloniems klausytojams.

Kurtuvėnų klebonas Marius Dyglys pasidžiaugė, kad gali prisidėti prie jaunųjų talentų populiarumo sklaidos, kiekvienam atlikėjui įteikė dovanėlę, o nuoširdi parapijos choristė, aktyvi Kurtuvėnų miestelio visuomenininkė Elena Vaitkienė – savo darželyje užaugintų puikių jurginų.

Kuršėnų meno mokyklai klebonas Marius Dyglys įteikė puikius paveikslus su Kurtuvėnų bažnyčios atvaizdais, šių fotografijų autorius – fotomenininkas Leonas Nekrašas.

Antroje koncerto dalyje klasikinės muzikos kūrinius atliko žinomos Lietuvos solistės Regina Juškienė (sopranas) ir Eugenija Klivickaitė (mecosopranas), akomponavo Loreta Baublinskienė. Puikiai skambėjo solisčių balsai didingoje Kurtuvėnų bažnyčioje su išskirtine akustika. Šios solistės į Kurtuvėnus atvyko bažnyčios vargonininko Kornelijaus Luotės ir Sigutės Luotienės kvietimu.

Solistėms taip pat buvo įteikti prisiminimui paveikslai su Leono Nekrašo nuotraukose įamžinta Kurtuvėnų bažnyčia.

Koncertą vedė bei padėjo organizuoti Šiaulių rajono mero patarėja, Šv. Kazimiero ordino Šiaulių komtūrijos kanclerė Rita Žadeikytė.

Kurtuvėnų parapijos namuose laukė dar vienas dvasingas renginys – Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio–Putvinskio gimnazijos dvyliktoko Igno Vaičiulio fotografijų parodos „… ir nė prie kelio kryžiaus nesustoja“ bei jo poezijos knygos „iki vakaro toli nueisiu“ pristatymas. Jaunąjį kūrėją kalbino  poetė Dalia Griškevičienė, jo poezijos knygos redaktorė, o dainomis renginį papuošė Elvina Milkintaitė.

Aštuoniolikmetis Ignas Vaičiulis – jautrus, pastabus, nuoširdus kūrėjas ir pašnekovas. Poezijos knygą jis pasakojo skyręs pirmiausia sau pačiam – tai buvusi tarsi kruopščiai apgalvota dovana jo 18-ojo gimtadienio proga. Ignas daug pasakojo ir apie savo fotografijas, menines paieškas ir saviraišką.

Parodos ir knygos pristatymo metu svečius gardžiai pavaišino 20-metį neseniai atšventusios smuklės „Kryžkelė“ šeimininkė Zosė Kalnikienė, visų vadinama Zosele. Ji yra nuolatinė Kurtuvėnų bažnyčios, visų Kurtuvėnų švenčių rėmėja ir nuoširdi pagalbininkė.

Šiaulių rajono savivaldybės informacija

Zigmo Ripinskio, Leono Nekrašo, Ritos Žadeikytės nuotr.

Total
0
Dalinasi
Related Posts
Skaityti daugiau

Dingo nepilnametė

Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato pareigūnai ieško nepilnametės Kamilės Raščiukaitės, gimusios 2005 m., kuri praėjusių metų gruodžio…