Kuršėnuose siaučia organizuotos gaujos?

Šiaulių apskrities VPK Šiaulių miesto ir rajono PK 1-ojo veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja Sandra Jakė, dirbanti Kuršėnuose, socialiniuose tinkluose pasidalino įrašu, kuriuo kreipėsi į Kuršėnų jaunimą. Įrašas sukėlė nerimą, kad kažkas negero vyksta su jaunais žmonėmis, kurie buriasi į grupuotes ir kelia nesaugumą kitiems ir netgi sau. 

Viešas kreipimasis

Cituojame dalį pareigūnės S. Jakės įrašo: „Žmonės nebūna blogi – blogas būna jų elgesys. Tačiau, turėdama informacijos, negaliu leisti jokiems „Antstoliukams“, ar kaip Jūs ten save pasivadinot, „daryti“ tvarkos, organizuoti „razborkių“, gąsdinti, bauginti ir kitaip „siautėti“. Turėjom „Vilkus“, „Centrinius“, bet laikai pasikeitė. Nepykit!!! Niekas neprivalo rinktis – už „Daugėlius“ ar už „Kuršėnus“! Ir 2022-10-31 (prieš diskoteką, joje ar po jos) nebus jokių „kovų“!!! Mes esame tam, kad užtikrintume visuomenės saugumą, todėl, jei turite smegenų ir nenorite turėti problemų, kurių jau ne vienas esate turėję, PRAŠAU išgirsti ir pagalvoti – ar tikrai norite būti kokios nors grupuotės narys, ar žinote kokia atsakomybė yra už nusikalstamas veikas, padarytas bendrininkų grupėje…“

 Kokias didžiausias jaunimo problemas Kuršėnuose galėtumėte įvardinti?

–  Mano nuomone, nėra vienos priežasties, dėl ko jaunimas daro nusikaltimus, tačiau norisi išskirti tokias jų galimo elgesio priežastis: užimtumo stoka, maištavimas, nepakankamas tėvų ar globos įstaigų dėmesio ir laiko jiems skyrimas. Norėdami kitiems kažką įrodyti, jaunuoliai įsitraukia į kompanijas, kurių narių vertybės ir normos dažnai peržengia moralės bei įstatymų ribas, ir tuo pačiu dažniau patenka į mūsų (teisėsaugos) akiratį. Taigi, kalbant jaunimo žodžiais, pasakymas „susigalvojam visokių nesąmonių” rodo, kad turime problemą ne su jaunimu, o su aplinka – tėvais, mokyklomis ir pan., kadangi tėvai nesidomi, su kuo ir kur būna jų vaikai, mokyklos jų nepriima, nes jie kelia problemas, o po to turime problemų, nes „nesąmonės” virsta nusikalstamomis veikomis ar administraciniais nusižengimais.

 Kada minėtos problemos mieste atsirado?

– Visais laikais nepilnamečiai darė nusikaltimus, taip siekdami įsitvirtinti tarp draugų, ieškodami savęs ar „tiesiog šiaip sau”. Paskutiniu metu, teisingiau sakant, nuo šių mokslo metų pradžios jaunimas Kuršėnuose pasikeitė. Negaliu įvardinti, kas tam padarė įtaką, nors numanau, tačiau turime blogėjančią situaciją ir kasdien tenka galvoti, ką galime visi padaryti, kad situacija pasikeistų į gera. Nėra neišsprendžiamų problemų, todėl tikiuosi, kad situacija artimiausiu metu pasikeis.

 Kaip manote, dėl kokių priežasčių susidarė tokia situacija?

–  Jau sakiau, kad negaliu įvardinti konkrečios priežasties, kurią numanau. Tačiau ypač svarbu tai, kiek tėvai žino apie savo vaikų aplinką, draugus, veiklas, kuomet vaiko nėra namuose, ir kiek noriai su jais vaikai, grįžę namo, kalba apie asmeninius dalykus, problemas. Taigi, ypatingai didelį vaidmenį vaidina geri santykiai šeimoje. Be to, turime kitas priežastis, kurios neramina – tai narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei alkoholio vartojimas. Apsvaigęs jaunimas – nevaldomas. Situacija liūdina, kai gauni atsakymą, kad vartotos narkotinės medžiagos, ir ne šiaip „žolė”, kaip neretai girdime iš jaunimo, bet 5 skirtingos medžiagos, nors jaunuoliui – vos 16 metų. Kaip jam padėti? Juk galėtų būti įstaiga, kurioje tokiems jaunuoliams būtų teikiama kompleksinė pagalba, su kuriais dirbtų savo srities specialistai. Nubausti už tai lengviausia, tačiau problema lieka. Ji neišsisprendžia.

 Kaip manote, ar užtenka jaunimui užimtumo?

– Mano nuomone, užimtumo tikrai pakanka. Visai šalia turime Atvirą jaunimo centrą, kuriame teikiama atvirojo darbo su jaunimu paslauga, ypatingą dėmesį skiriant jaunuoliams nuo 14 iki 29 metų. Centre visi norintys randa sau priimtinus užsiėmimus, veiklas ir galiu garantuoti, kad abipusiu pasitikėjimu grįstas santykis ten – prioritetas. Turime kultūros centrą, biblioteką, meno bei sporto mokyklas. Kiekvienas gali atrasti sau tinkamą laisvalaikio praleidimo būdą: filmus, diskotekas, geras knygas, karate, piešimą. Deja, paprasčiau rinktis „gatvės gyvenimą” ir „kmr” („kimarinti”), taip savęs neapkraunant.

 Ar tiesa, kad susidarė jaunimo grupuotės? Jei taip, kaip jos veikia?

 Deja, bet turiu pripažinti, kad taip, šiandien Kuršėnuose turime besikuriančias jaunimo grupuotes. Viena jų, kurią atvirai įvardinau socialiniame tinkle „Facebook” – „Antstoliai”. Ką reiškia šis žodis, turbūt visi puikiai žino. Labai gaila, tačiau grupuotė turi savo „lyderį” bei narius. Kiek žinau, grupuotė netgi susirado patalpas ir jose įsikūrė. Tai reiškia, kad jie nusiteikę egzistuoti ir veikti. Klausiate, kaip jos veikia. Pas juos – nerašytos taisyklės, savi įstatymai, „teisingumo” vykdymas ir „tvarkos” palaikymas. Džiaugiuosi tik tuo, kad planuotas grupuočių susitikimas neįvyko. Turbūt smalsu, dėl ko neįvyko? Keisčiausia, kad po mano „posto” ne vienas tos „grupuotės” narys norėjo „pasikalbėti” ir patikino, kad nebus jokio susitikimo ir jokių muštynių. Įvykių suvestinėje pranešimų apie muštynes nebuvo, vadinasi „žodžio” laikėsi. Tačiau mane liūdina, kad į grupuotes įtraukiami tikrai jauni asmenys, kurie jau anksčiau turėję reikalų su teisėsauga. Vadinasi, jie nepasimokė, jaučiasi nebaudžiami, nors neretai dauguma tokių vaikų elgiasi impulsyviai, negalvodami apie pasekmes.

Man intuityviai kyla klausimas – kur yra grupuotėse esančių vaikų tėvai ar globėjai? Tebūnie šis klausimas atviras…aš į jį atsakymo nepateiksiu. Pamąstymui tik pasakysiu, jog mano postas „Facebook’e“ sulaukė daug dėmesio, tačiau kas mane nustebino – tai reakcijos. Kad jaunimas dės „smailus” galėjau tikėtis, bet kad suaugę žmonės (tėvai, turintys vaikų, ir netgi tie, kurių vaikai priklauso tai besiformuojančiai grupuotei) šitaip sureaguos, tikrai nesitikėjau. Tai liūdina.

– Kiek jaunimo grupuočių, Jūsų žiniomis, Kuršėnuose yra? Kokie jų pavadinimai (be jau minėtų „Antstolių“)?

– Mano žiniomis yra dvi: „Antstoliai“ ir „Centriniai“. Be to, į Kuršėnus bando patekti ir su vietinėmis grupuotėmis „kovoti” Telšių jaunimas.

– Kuo šios grupuotės užsiima?

– Be disponavimo narkotinėmis medžiagomis, jos daro teisės pažeidimus ir nusikalstamas veikas. Žinoma, yra alkoholio vartojimas, polinkis į smurtą. Taip pat bandymas įvesti savo tvarką mieste, valdžios demonstravimas.

– Koks jų narių amžius?

– Nuo 14 iki 37 metų.

Kas būdinga grupuočių lyderiams?

– Negaliu išskirti kažkokių savybių, tačiau lyderiu yra asmuo, kuris turi šiai dienai autoritetą jaunesniems grupuotės nariams.

– Kas buvo žinoma apie socialiniuose tinkluose paminėtą susibūrimą spalio 31 d.? Kokios gaujos turėjo susitikti ir kokiu tikslu?

– Man yra žinoma tiek, kad susitikimą organizavo ne „Antstoliai“, jei tikėti jų žodžiais, iniciatyva buvo kitos grupuotės. Tikslas – išsiaiškinti kas „kietesnis“, kieno valdžia ir pan. Džiaugiuosi, kad tas susitikimas neįvyko, bent jau jokių pranešimų apie tai nėra.

– Ar grupuočių nariai yra padarę nusikalstamų veikų ar nusižengimų?

– Atsakymas iš mano pusės bus trumpas – taip. Dauguma jų anksčiau yra turėję reikalų su teisėsauga, todėl mūsų tikslas – kuo greičiau jas išskaidyti, užkirsti kelią jų atsigavimui ateityje ir išvengti nusikalstamų veikų, t.y kad gyventojai jaustųsi saugūs ir nebijotų išeiti į gatvę.

 Kokios galimos nusikaltimų prevencijos priemonės?

– Turi būti kompleksinis veikimas, kad prevencinės priemonės duotų rezultatą. Pirmiausia tai pati šeima, tuomet švietimo ir mokymo įstaigos turėtų dirbti su vaikais, o mes, kaip pareigūnai, vykdydami prevencinę veiklą, didesnį dėmesį skirsim individualiai prevencijai, taip pat stengsimės daugiau laiko praleisti teritorijoje ir tikrinti vietas, kuriose renkasi jaunimas. Manau, kad bendradarbiausime su Šiaulių apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais, Probacijos tarnyba, Šiaulių rajono savivaldybės Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore, Jaunimo reikalų koordinatore  bei  Atviru jaunimo centru. Visų išvardintų įstaigų specialistai dirba prevencinį darbą, teikia pagalbą šeimai, informuoja apie galimus problemų sprendimo būdus. Savo ruožtu  raginu  neslėpti problemų, o apie jas kalbėti. Be to, siūlau pagalvoti, kad jei vaikas neturės palaikymo šeimoje, autoritetu jis laikys grupuotės „lyderį” ar kitą narį, asmenį iš „gatvės“, o ne iš artimųjų.

Kas būdinga jaunuoliams, pažeidinėjantiems viešąją tvarką arba darantiems įvairius teisės pažeidimus?

– Tarp nepilnamečių daug smurto, tačiau tai yra visos visuomenės problema, mes Lietuvos visuomenėje apskritai turime daug smurto atvejų šeimose. Dažniausiai jaunuoliai, kurie daro įvairius pažeidimus, turi priklausomybių alkoholiui, narkotikams. Pastaruoju metu daugelis siekia įsitvirtinti  draugų būryje, ieškodami savęs, pasirenka „netinkamus draugus”. Tokie jaunuoliai nelanko mokyklos, bėga iš namų (globos įstaigos), o vėliau nusikalsta ir nieko nepaiso. Taip pat nerimą kelia ir tai, kad jaunimas vis labiau neprognozuojamas. Tačiau galbūt dėl to, kad Kuršėnai nėra didelis miestas, kad čia daugelis vieni kitus pažįsta, bet kokia informacija pasklinda labai greitai. Štai ir paskutinių dienų įvykiai su apvogtu prekybiniu kiosku – buvo netikėta, kad nusikaltimą padarė merginos… Tikrai nesitikėjau to pamatyti, kaip išspiriamos durys ir bėgama su kasos aparatu rankose per Kuršėnus. Ir kas keisčiausia, kad tuo metu, kai buvo padarytas nusikaltimas, buvo vakaras, aplink važiavo automobiliai, vaikščiojo žmonės, bet „niekas nieko nematė”, o tai rodo, kad visuomenė abejinga tam, kas vyksta. Bet pasidžiaugsiu tuo, kad, nustačius vieną iš kaltininkių – visi kiti, tame dalyvavę, atėjo patys, nes suprato, kad atsakomybės neišvengs. Tokie „nuoširdūs” prisipažinimai, gailėjimasis vis dar būdingi jaunimui, kuris nėra sugadintas.

Rita Grigalienė

Total
0
Dalinasi
Related Posts