Kuršėnų tremtiniai aptarė nuveiktus darbus

Į ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą susirinkę Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių Kuršėnų skyriaus nariai aptarė nuveiktus darbus, pasidalijo ateities planais.

Susirinkusiuosius pasveikino skyriaus pirmininkė Marytė Šadlauskienė, buvo sugiedotas Lietuvos valstybės himnas, tylos minute pagerbti išėjusieji amžinybėn.

Dalyvius pasveikino Seimo pirmininko pirmosios  pavaduotojos Rimos Baškienės padėjėja Ada Grakauskienė, Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos Šiaulių rajono skyriaus pirmininkas, tremtinių rėmėjas  Alfredas Jonuška, linkėdami santarvės, sveikatos, susiklausymo. Kuršėnų tremtinių choro „Tremties varpai“ dainininkai atliko keletą dainų.

Istorikas Jonas Kiriliauskas papasakojo apie tarpukario Kuršėnų istorinį-politinį laikotarpį. Buvusi tremtinė Janina Kurklietienė svečiams padovanojo savo rankų darbo trispalvių šalikų.

Pasak M. Šadlauskienės, organizacijai priklausė 152 užsiregistravę tremtiniai, į ją įstojo penki nauji nariai.

„Praėjusiais metais mūsų organizacija stengėsi kuo glaudžiau bendrauti su mokyklomis ir savo patirtį perduoti jaunimui. Artimai bendraujame su Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniais, kasmet vykstame į „Jaunosios kartos“ sporto sąskrydžius. 2017 metais šis sąskrydis vyko Ukmergėje. Mokiniai dalyvavo projektuose „Parneški Laisvę ir Taiką į namus“, „Uždek žvakutę savo krašto žuvusiam partizanui“, o žygyje „Prisikėlimo apygardos“ partizanų takais“ prisijungė ir Lauryno Ivinskio gimnazijos bei Stasio Anglickio mokyklos mokiniai, Žemaitijos skautų organizacijos Kuršėnų Perkūno draugovės skautai“, – sakė skyriaus vadovė.                                 Pasak M. Šadlauskienės, Šilalės filialo pirmininkės Teresės Ūksienės buvome pakviesti į Laukuvą, ten vyko iškilminga konferencija, skirta knygos „Lietuviai prie Laptevų jūros“ autorės  Dalios Grinkevičiūtės 90-osioms gimimo metinėms. Kuršėnų tremtiniai buvo pakviesti į Pašatrijos kaimą, kur buvo atidengtas paminklas Vytautui Didžiajam ir Žemaitijos  krikšto 600 metų jubiliejui  paminėti, kartu su Šiaulių filialu organizavo LPKTS respublikinį renginį-žygį „Prisikėlimo apygardos“ partizanų takais“.                                                                                              Kuršėnų filialo tremtiniai pasidžiaugė, kad gali nuvykti į Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos organizuojamą sąskrydį Ariogaloje, pasikviečia kartu vykti ir jaunimą. Tremtiniai aktyviai dalyvauja  minint valstybines šventes, tremties laikotarpio datas, paragina užsiprenumeruoti „Tremtinio“ laikraštį ir skatina paremti Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungą.                                                                                               Finansinę ataskaitą pristatė  Kuršėnų filialo buhalterė Aldona Virbickienė. Atsiskaitė  Revizijos , etikos ir procedūrų komisijos atstovės . Pirmininke trečiai kadencijai išrinkta Marija Šadlauskienė. Aptarti ir ateityje laukiantys darbai.

LPKTS Kuršėnų filialo informacija

Total
0
Dalinasi
Related Posts