Kuršėnų šeimos namai vykdo paslaugų asmenims su negalia plėtrą

Kuršėnų šeimos namai vykdo projektą „Kompleksiškai ir individualizuotai teikiamų paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimos nariams prieinamumo užtikrinimas Šiaulių rajono savivaldybėje“, kurio dėka bus atnaujintos, įrengtos naujos patalpos bei pradėtos teikti naujos paslaugos. 

Įgyvendinant projektą atliktas fermos remontas, vykdomas Kuršėnų šeimos namų pastato kapitalinio remonto darbų pirkimas, pradėta dengto hipoterapijos maniežo statyba, paslaugų teikimui vaikams su negalia ir jų šeimos nariams įsigyta dalis reikalingos įrangos ir baldų. Bus įsteigtas paslaugų centras neįgaliems vaikams ir jų šeimos nariams. Jame bus teikiamos bendrosios ir specialiosios paslaugos, dienos socialinės globos, laikino atokvėpio paslaugos, kineziterapijos, ergoterapijos, žaidimų terapijos, dailės terapijos, logopedo ir specialiojo pedagogo, psichologo, reabilitologo, judesio korekcijos vaikams su negalia paslaugos.

Taip pat bus teikiamos specializuotos pagalbos šeimos nariams paslaugos: psichologinės konsultacijos, individualios socialinės konsultacijos, individuali ar grupinė terapija, mokymai, susiję su raidos sutrikimais, tėvystės įgūdžių formavimo grupės ir kt. Įgyvendinus šį projektą siekiama, kad šeimos auginančios vaikus su negalia galėtų pailsėti nuo nuolatinės priežiūros, nepervargtų, taip pat artimieji, šeimos nariai galėtų dalyvauti darbo rinkoje, laisviau derinti asmeninį, šeimos ir visuomeninį gyvenimą.

Šiaulių rajono savivaldybės vadovai džiaugiasi, kad būtent Kuršėnų šeimos namai laimėjo šį investicinį projektą, nes įstaigą supa graži gamta, puikiai tvarkoma teritorija, labai gera ir jauki atmosfera.

Dar vienas Kuršėnų šeimos namų vykdomas projektas „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su negalia plėtra Šiaulių rajono savivaldybėje“.

Kaip informavo Kuršėnų šeimos namų direktorius Feliksas Rudzinskas,  šio projekto pagrindas yra Socialinių dirbtuvių steigimas – patalpų, esančių Pramonės g. 2, Kuršėnuose, remontas, baldų ir įrangos įsigijimas. Numatomas veiklos pobūdis – gėlių, vaistažolių, daržovių daigų auginimas, prekyba, prieskoninių augalų auginimas, skalbimo, džiovinimo, lyginimo paslaugos, ir kt. Įgyvendinus projektą pagerės socialinio užimtumo paslaugų prieinamumas negalią turintiems asmenims Šiaulių rajone  – bus sukurta ir pritaikyta būtina Socialinių dirbtuvių veiklai infrastruktūra,  įsigyta reikiama įranga.

Lietuvoje daug negalią turinčių žmonių gyvena globos įstaigose, užsidarę namuose, atskirtyje nuo bendruomenės. Dalis jų neturi arba prarado darbinius įgūdžius, neturi motyvacijos darbui ir galimybių dalyvauti visaverčiame bendruomenės gyvenime. Gavę tinkamą pagalbą, galės gyventi ir dirbti kartu su visais bendruomenėje.

Šiuo projektu siekiama didinti negalią turinčių asmenų įsidarbinimo atviroje rinkoje galimybes, lavinti, ugdyti ir palaikyti bendruosius ir specialiuosius darbinius įgūdžius, atliekant prasmingas darbinio užimtumo veiklas.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos regioninės plėtros fondo lėšos, Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

Kultūros skyriaus specialistas Zigmas Ripinskis

Autoriaus nuotr.

Total
0
Dalinasi
Related Posts