Kuršėnų ligoninė metus baigė pelningai    

Ne vienerius metus skolose skendėjusi Kuršėnų ligoninė praėjusius metus pirmą kartą po keleto metų baigė be nuostolių. Likviduotos ankstesnių metų skolos. Padidėjo ligoninės gaunamos pajamos.

 

Dirbo pelningai

Rajono Tarybos komitetuose ir rajono Tarybos posėdyje pristatyta ir patvirtinta Kuršėnų ligoninės 2017 metų vadovo veiklos ataskaita.

Pasak Tarybai pateiktos ataskaitos, 2017 metais pagrindinės veiklos pajamos, lyginant su 2016 metais, padidėjo 6 procentais. Ligoninėje teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos 88,8 procento apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų. Apmokamų pajamų dydį reglamentuoja sutartys, sudarytos su Šiaulių, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio TLK. Kitų juridinių ir fizinių asmenų apmokamos paslaugos sudaro 5,5 procento. Pajamų struktūroje dar 5,7 procento sudaro finansavimo pajamos. Praėjusiais metais Kuršėnų ligoninė gavo 1,648 milijono eurų pajamų arba 74,6 tūkstančio eurų daugiau negu užpernai. Pernai ligoninė išleido beveik 1,526 milijono eurų.

Daugiausia lėšų ligoninė išleido atlyginimams – beveik 855 tūkstančius eurų, socialinio draudimo įmokoms – beveik 266 tūkstančius, mitybai – 83,5, medikamentams – 78,1 tūkstančio eurų.

Praėjusiais metais rajono savivaldybės taryba ligoninei skyrė 2500 eurų įstaigos modernizavimui ir 10 tūkstančių eurų kompiuterinei ir programinei įrangai įsigyti bei Ligoninės vidaus remontui. Iš PSDF biudžeto  lėšų Kuršėnų ligoninė įsigijo medicininės įrangos už 5 550 eurų bei  kito ilgalaikio turto už 1 400 eurų.

Ligoninės valdymo išlaidos sudarė 37 651,63 euro arba 2,5 proc. nuo visų sąnaudų.

Keitėsi paslaugos

Stacionarinės aktyvaus gydymo paslaugų apimtys mažėjo 24,27 procento. Pokyčiams įtakos turėjo alternatyvių ambulatorinių paslaugų plėtra (dienos stacionaro, stebėjimo paslaugos). 2017 metais hospitalizuoti 1242 pacientai, o tai 575 mažiau negu 2016 metais. Neigiama dinamika stebima įvertinus ir kitus stacionaro rodiklius: lovadienių skaičiaus (-40,71 procento) bei lovos funkcionavimo rodiklio (-40,73 procento). Optimizuojant stacionarinių paslaugų teikimą pavyko pasiekti teigiamų pokyčių paveikiant vidutinę gydymo trukmę stacionare, ji sumažėjo 22,2 procento (nuo 8,1 iki 6,3 dienos).

Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos apimtys augo 18,7 procento, nes tam įtakos turėjo padidėjęs paslaugos finansavimas kintant lovų skaičiui nuo 26 iki 32.

Ambulatorinės dienos stacionaro paslaugos apimtys per metus augo intensyviausiai ir padidėjo 21,3 karto, o ambulatorinės stebėjimo paslaugos įvykdymas didėjo 5,2 karto.

Teigiama buvo ir specializuotų ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų augimo dinamika, kuri per metus augo 5 procentais.

Dantų protezavimo kabinetas pernai suteikė 12 procentų daugiau paslaugų gyventojams pagal laukimo eilę ir 1,5 procento daugiau pacientų atliko dantų protezavimo procedūrą savo lėšomis, nesulaukę TLK nustatytos eilės. 2017 metus dantų protezavimo kabinetas uždirbo 4 571,37 euro pelno.

Globos padalinio paslaugos finansuojamos iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto. 2017 m. globos lovų skaičius nekito (10 lovų). Lovų funkcionavimo rodiklis išliko stabilus 351,4 dienų per metus.

2017 metais užfiksuoti trys hospitalinės infekcijos atvejai.

Auditas, pacientų nuomonė ir kadrų kaita

Lokalus medicininis auditas buvo vykdomas pagal 2017 metų patvirtintą planą.

Buvo įvertintos šios veiklos: būtinosios pagalbos teikimo mastas ir kokybė, aktyvus sunkių ligonių sekimas, ištyrimas ir kokybė, anoniminė pacientų apklausa, nustatant pasitenkinimo rodiklio vertinimą, palaikomojo gydymo ir slaugos pacientų guldymo indikacijos ir prieinamumo užtikrinimas laikantis eiliškumo principo, konsultacijų poliklinikoje pacientų registracijos kokybė ir eiliškumo principo užtikrinimas, anoniminė pacientų apklausa dėl ambulatorinių paslaugų kokybės. Užfiksavus neatitiktį atliktas vienas neplaninis auditas.

2017 metais atliktas pacientų nuomonės anoniminis tyrimas atskleidė, kad pasitenkinimo asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu reikšmė 19,33 balo (maksimalus vertinimo balas 20).

Pernai didėjo atlyginimas medicinos darbuotojams: slaugytojams 3,2 procento, gydytojams 3 procentais. Siekiant pritraukti naujų gydytojų į Priėmimo skyrių, atlyginimas didintas 26 procentais. Darbuotojų kaita buvo nedidelė. Atleista 20  fizinių asmenų, o įdarbinti – 23. Dažniausios atleidimo priežastys: šalių susitarimu, patiems darbuotojams prašant, neįgalumas, suėjus pensiniam amžiui, darbo drausmės pažeidimas, mirties atvejis.

Praėjusiais metais ligoninėje įdarbinta 10 gydytojų, 5 fizinės medicinos ir reabilitacijos specialistai, 1 radiologijos laborantas, 2 slaugytojų padėjėjai, 4 ūkio darbininkai bei buhalteris-kasininkas.

Pasak Kuršėnų ligoninės direktorės Renatos Noreikaitės, ligoninės administracija turi savo įstaigos viziją.

„Mes turime savo viziją, kad galime teikti daugiau slaugos, palaikomojo gydymo paslaugų. Tačiau šioms paslaugoms reikia nemažai investicijų, kad patalpos būtų tam pritaikytos“, – sakė direktorė, atsakydama į Tarybos narių klausimus.

Slėgė skolos

2016 metais Kuršėnų ligoninės pajamos buvo beveik 1,574 milijono eurų, o išlaidos per 1,611 milijono eurų. 2016-uosius ligoninė baigė su beveik 37,5 tūkstančio eurų nuostolio.

Tačiau tai dar ne visos ligoninės skolos metų pabaigoje, nes paaiškėjo, jog kreditoriniai įsiskolinimai siekė 198,5 tūkstančio eurų. Už pacientų maitinimą ligoninė buvo skolinga 95 tūkstančius eurų maitinimą tiekiančiai įmonei. Iš Ligonių kasų už paslaugas buvo negauta per 35 tūkstančius eurų, nes šių paslaugų nesugebėta suteikti.

Saulius JUŠKEVIČIUS

Total
0
Dalinasi
Related Posts