KKZ_ANDRUŠKEVIČIUS

Tarybos narį Praną Andruškevičių domino, ar pirkimo sutartyje buvo numatyta infrastruktūra – kelias, ryšiai, vandentiekis, vandenvala.