Įteikta Šiaulių rajono metų kultūros darbuotojo premija

Baigiantis metams tradicinis Šiaulių rajono savivaldybės kultūros darbuotojų susirinkimas šį kartą dėl COVID-19 pandemijos vyko netradiciškai – nuotoliniu būdu. Susirinkimo moderatorius, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus, nuoširdžiai padėkojo dalyvaujantiems nuotoliniame visuotiniame Kultūros darbuotojų susibūrime ir Metų Kultūros darbuotojo premijos paskelbimo renginyje. Rajono kultūros gyvenimui apžvelgti parodytas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos metu sukurtas filmas apie trispalvės kelionę po visas Savivaldybės seniūnijas „Sudainuokime Lietuvą“.

Kadangi 2020-ieji patenka į Lietuvos 100-mečio minėjimo programą, kuri Šiaulių rajone tęsėsi nuo pat 2017-ųjų, Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus apžvelgė ir šių metų, ir visos 100-mečio programos renginius, kurie formavo pastarųjų kelerių metų rajono kultūros gyvenimą. Vykdant Lietuvos 100-mečio programą buvo įamžintas 1919 – 1920 metų Nepriklausomybės kovų Kuršėnų valsčiaus savanorių ir 1919-1920 m. Lietuvos savanorių atminimas rajono seniūnijose; atminimo lentelėmis įamžintos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio asmenybės ir įvykiai Šiaulių rajone; šventinio minėjimo ir koncerto „Vasario 16-oji – tautos ir valstybės simbolis“ metu 2018 metų vasario 16-ąją buvo paskelbtas pirmasis Šiaulių rajono garbės pilietis ir įteiktas Šiaulių rajono garbės piliečio ženklas su sertifikatu. Buvo išleistas kalendorius „Lietuvos šimtmečio atspindžiai Šiaulių rajone: 2018 m. kalendorius, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui“; išleistas meno atvirukų bloknotas „Lietuva mano atviruke“; dalyvauta Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos…“ ir regioninėje Dainų ir šokių šventėje Kuršėnuose. Įamžintas poeto Stasio Anglickio atminimas Kuršėnuose; sukurtas ir pagamintas koplytstulpis, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui už Šiaulių rajono žmones, kuris pastatytas ir pašventintas Kryžių kalne. Buvo atnaujinti visų rajono seniūnijų herbai; šimtmečio atributika papuoštas Kuršėnų tiltas ir L. Ivinskio aikštė; surengta Jaunimo dienos šventė „Šimtmečio jaunimo dienos“ Kuršėnuose; surengtas 3 dienų žygis „Šimtas istorijos pėdų“ po žymias Šiaulių rajono vietas, kuriame dalyvavo rajono jaunimo organizacijų atstovai, mokiniai, kraštotyrininkai.

Vyko daug ir įvairių pilietinių ir visuomenių akcijų švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Bendradarbiaujant su VšĮ „Eik Art“ sukurtas dokumentikos filmas ,,Stovinčioji ant tilto“, skirtas Vidmantei Jasukaitytei – pirmosios Zigmo Gėlės literatūrinės premijos laureatei ir Kovo 11-osiois Akto signatarei. Įkurtas ir pasodintas Jaunimo sodas; pagaminti informaciniai stendai Kuršėnų parko skulptūroms: 1. Egidijaus Žilinsko „Laurynas Ivinskis“; 2. Raimondo Baškio „Mitiniai Kuršėnai“; 3. Vaclovo Tamošaičio „Keltininkas“. Surengtos pažintinės ir kūrybinės edukacijos užsiėmimai Šiaulių rajono švietimo bendruomenei. Žemaičių kongreso metu pradėta sodinta medžių alėja – Šimtmečio parkas.

Kultūros darbuotojo šventės proga, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius teikė apdovanojimui Lietuvos Respublikos Seimo padėkos raštais šiuos kultūros darbuotojus: Antaniną Petrauskaitę, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Verbūnų filialo bibliotekininkę, už ilgametį, nepriekaištingą bibliotekininko darbą, bibliotekos veiklų puoselėjimą 40-ties metų darbo sukakties proga.

Janiną Butnorienę, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ringuvėnų ir Romučių filialų bibliotekininkę, už ilgametį, nepriekaištingą bibliotekininko darbą, bibliotekos veiklų puoselėjimą 35-erių metų darbo sukakties proga.
Ritą Nesavaitę, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriaus kultūrinių veiklų koordinatorę ir organizatorę, už ilgametį, nepriekaištingą bibliotekininko darbą, bibliotekos veiklų puoselėjimą 35-erių metų darbo sukakties proga.

Birutę Poškienę, Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro direktorę, už ilgametį, profesionalų administracinį ir kūrybinį darbą, etninės kultūros ir tradicinių amatų centro veiklų puoselėjimą 35-erių metų darbo sukakties proga.

Petrą Valskį, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro meno vadovą, už ilgametį, profesionalų kūrybinį darbą, teatro meno puoselėjimą 35-erių metų darbo sukakties proga.

Šiuos įvertinimus kultūros darbuotojams pagarsino Seimo narės Rimos Baškienės padėjėja, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narė Ada Grakauskienė. Ji perdavė Seimo narės geriausius linkėjimus visiems kultūros sferos žmonėms.

Šiaulių rajono savivaldybės Mero padėkos raštas skirtas Arvydui Marcinkevičiui,  Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Bazilionų filialo meno vadovui, už ilgametį profesionalų kultūrinį darbą 30-ties metų darbo sukakties proga. Jį pagarsino mero pavaduotojas Česlovas Greičius. Tuo pačiu jis kultūros darbuotojams palinkėjo sveikatos, būti stipriems, kūrybingiems, prisitaikyti prie technologinių naujovių.

Apie nuveiktus darbus ir vykdytas veiklas bei projektus kalbėjo Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro direktorė Jovita Lubienė, Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro atstovai – Birutė Poškienė ir Ilona Motuzienė, Viešosios bibliotekos direktorės pavaduotojas Almantas Šlivinskas ir kiti…

Pagrindinė susirinkimo dalis – Metų kultūros darbuotojo premijos įteikimas. Ceremonija pradėta filmuoto siužeto iš ankstesnių Metų kultūros darbuotojų įteikimų parodymu. Šiemet buvo nominuoti trys Šiaulių rajono kultūros darbuotojai:
Nijolė Viktoravičienė, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kužių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė. Pretendentės teikėja „Už kūrybišką bibliotekinę veiklą, aktyvų dalyvavimą vietos bendruomenės, rajono kultūrinėje ir visuomeninėje veikloje“ – Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

Raimondas Sinkevičius, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Bazilionų filialo kultūros renginių organizatorius, meno vadovas. Pretendento teikėja – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Bubių seniūnija, rekomenduoja VO „Bubių bendruomenė“ ir  Gilvyčių kaimo bendruomenė.

Vida Ragauskienė, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė. Pretendentės teikėja „Už kūrybišką bibliotekinę veiklą, aktyvų dalyvavimą vietos bendruomenės, rajono kultūrinėje ir visuomeninėje veikloje“ – Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Česlovas Greičius pagarsino Metų kultūros darbuotojo premijos skyrimo komisijos protokolą, kuris pažymi, jog Metų kultūros darbuotoja pripažinta Vida Ragauskienė, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė. Jai įteikta 600 eurų Šiaulių rajono Metų kultūros darbuotojo premija. Laureatę su garbingu apdovanojimu nuotoliniu būdu pasveikino jos sūnus Laimonas.
Kultūros darbuotojų pagerbimo šventės metu pasveikinti rajono kultūros darbuotojai, minintys darbo jubiliejus ir sukaktis.

Kultūros skyriaus specialistas Zigmas Ripinskis

Zigmo Ripinskio, Ritos Žadeikytės ir asmeninio albumo nuotr.

Total
0
Dalinasi
Related Posts