Iššūkiai suteikia naujų galimybių bibliotekoms

Tikriausiai daugelis iš mūsų nesitikėjome, kad kasdieninis gyvenimas staiga gali taip apvirsti aukštyn kojomis. Izoliacija, nuotolinis darbas – tampa iššūkiu kiekvienam iš mūsų. Nepaisant to, bibliotekos, kaip kultūros, informacijos, renginių, parodų, bendravimo, susitikimų ir pokalbių židiniai tikrai nestabdo savo darbo, o jį perkelia į virtualią, internetinę erdvę. Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, siekdama sudominti savo skaitytojus, taip pat stengiasi viską atlikti išradingai.

Darbų daug

Darbų bibliotekose esti daug, tik dauguma jų iš šalies nematomi, ir reikia parodyti išmonės, kaip juos įveikti vienam, izoliuotoje erdvėje. Nors naujų knygų siuntų pristatymas kiek sutriko, bet rajono bibliotekos tvarko knygų fondų lentynas, jose – knygų išdėstymą pagal UDK klasifikaciją, sutikslina jų inventorinę apskaitą su LIBIS sistemoje esančiu elektroniniu katalogu, atrenka ir nurašo susidėvėjusius ar turiniu pasenusius egzempliorius.

Organizuojami virtualūs bibliotekos renginiai: fotogalerijų ar tautodailės darbų parodos interneto svetainėje, viktorinos ar konkursai „Facebook’o“ erdvėje, pvz., Meškuičių biblioteka sukūrė ir paskelbė „Nuotaikingiausio vaikiškos knygos viršelio“ rinkimus. Gruzdžių Augustino Griciaus biblioteka savo FB skelbia garsinius teatralizuotus „Kiškučio skaitymus“, organizuoja lėlių teatro spektaklių peržiūras. Net ir susitikimą-knygos pristatymą su knygų autoriais gebame organizuoti virtualioje erdvėje, pvz., Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteka balandžio 7 d., 19 val. savo FB paskyroje organizavo virtualų sambūrį su žurnaliste, dr. Gražina Sviderskyte, disertacijos pagrindu išleidusią knygą „Nematoma „Lituanikos“ pusė“. Joje išgirdome apie daugybę 1933 m. įvykusios  aviatorių žūties fakto nutylėjimų.

Taip pat su skaitytojais dalijamės nuorodomis apie elektronines (https://www.vyturys.lt/ ir ibiblioteka.lt), garsines knygas. Galimybių tikrai daug, tik reikia turėti noro atrasti ir išbandyti naujas formas.

Bendravimas su bendruomenėmis

Bibliotekos tebėra bendruomenių informavimo centru, čia nuolat vyksta bendravimas su jomis ir skaitytojais, tik tai vyksta elektroninėmis ryšių priemonėmis. Kaimo žmonėms reikia paguodos ar nuraminimo dėl kilusio pandemijos streso, o svetimais, dirbančiais psichologinėse pagalbos linijose, ne visi pasitiki, tad ne retas kreipiasi pagalbos į pažįstamą bibliotekininkę. Kai kurios rajono bibliotekos, pamačiusios Šakių bibliotekininkų iniciatyvą, taip pat imasi paskaityti periodiką ar kokį apsakymą silpnaregiui ar kitam, negaunančiam laikraščių namuose ir neturinčiam interneto ryšio. Darbo dienomis galima skambinti į Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteką tel. (841) 58 13 60 ir darbuotojos mielai paskaitys poeziją, receptus ar periodinius leidinius.

Norėdami skaitytojus plačiau supažindinti su visomis Šiaulių rajono bibliotekose dirbančiomis bibliotekininkėmis sukūrėme rubriką „Susipažink su bibliotekininku“, kurioje kiekvieną pirmadienį pristatome vis kitą bibliotekininkę, jos pomėgius, veiklas ir rekomenduojamas knygas skaitytojams.

Įsijungė į pilietines iniciatyvas

Biblioteka taip pat įsijungė į pilietišką iniciatyvą – su 3D spausdintuvais gaminti apsauginius skydus medikams. Iniciatyvos autoriai – VšĮ „Robotikos mokykla“ ir Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Iš projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ gautas 3D spausdintuvas, kuriuo nuo 2020 m. kovo 23 dienos Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekoje pradėti spausdinti rėmeliai veido skydeliams. Vėliau sulaukta ir pačių lakštų skydams, kurie buvo pritvirtinti prie rėmelių ir pristatyti Kuršėnų ligoninei. Ši šauni iniciatyva tęsiama ir toliau.

Darbas su senjorais

Šiuo ypatingu laikotarpiu galime pamatyti ir senjorų kompiuterinio raštingumo mokymų rezultatus. Šio projekto „Prisijungusi Lietuva“ IT ugdymo veiklos vykdomos ir toliau, tik jau nuotoliniu būdu: dalinamasi informacija, patarimais, konkursais. Daugelis žmonių dabar dėkoja, kad tik bibliotekoje pavyko įvaldyti išmaniąją informacinę techniką ir jos būdu nenutolti nuo pasaulio naujienų, paskaityti elektronines knygas ar pamatyti tas virtualias parodas, kurių aplankyti realiu laiko dabar negalima. Kiti bibliotekininkai tapo neetatiniais „Sidabrinės linijos“ pašnekovais telefonu: daugelis jų stengiasi paguosti skambinančius ir dėl viruso pandemijos nerimaujančius senjorus. Ir nors tai ne jų darbas, bet kas daugiau jį kaime dirbs? Juk tik biblioteka yra ne tik informacijos, bet ir bendruomenės gyvenimo centras.

Tradicinės veiklos

Šiuo metu taip pat rengiama leidybai kuršėniškio, buvusio žurnalisto Algirdo Dankiso (1942-2014) kūrybos rinktinė. Dabar atrenkami ir redaguojami jo publicistiniai ir gamtos kelionių reportažai, kuriuos numatoma papildyti jo fotografijomis. Rudeniop jau numatoma knygos leidyba.

Prisitaikiusi prie naujų aplinkybių biblioteka tęsia ir savo tradicines veiklas: daugiau laiko ir dėmesio skiria darbui su bibliotekos fondais, kvalifikacijos kėlimui, tęsia projektines veiklas, prekių ir knygų pirkimus, atnaujina baldus ir erdves (pvz., dabar – Kairių bibliotekoje). Džiaugiamės turėdami kūrybingų darbuotojų, todėl veiklų ir idėjų mums nestinga.

Roberta RASIKIENĖ

Almantas ŠLIVINSKAS

Viešosios bibliotekos darbuotojai

Viešosios bibliotekos nuotr.

Total
0
Dalinasi
Related Posts