Įsigaliojo periodinių profilaktinių tyrimų organizavimo tvarka

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius Gipoldas Karklelis pasirašė įsakymą dėl profilaktinių tyrimų organizavimo, kuriame nurodoma, kad asmenų profilaktiniai periodiniai tyrimai dėl COVID-19 ligos sutikusiems tirtis atliekami ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų.

Periodiniai profilaktiniai tyrimai atliekami šios asmenų grupėms: asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ) darbuotojams, studentams, atliekantiems praktiką ASPĮ, taip pat ASPĮ patalpose veiklą vykdančių vaistinių darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su pacientais; taip pat socialinės globos įstaigų (išskyrus socialinės globos įstaigas, teikiančias socialinę globą vaikams) darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su socialinės globos įstaigos gyventojais.

Periodiniai profilaktiniai tyrimai atliekami švietimo įstaigų ir kitų švietimo teikėjų darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su mokiniais, taip pat paskirtiems asmenims, užtikrinantiems vaikų priežiūrą.

Taip pat periodiniai profilaktiniai tyrimai atliekami psichologinę, pirminę emocinę pagalbą ar psichoterapijos paslaugas teikiantiems specialistams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su pacientais ar gyventojais.

Asmenų profilaktinis vienkartinis tyrimas dėl COVID-19 ligos sutikusiems tirtis atliekamas šioms grupėms: asmenims, dirbantiems paslaugų ir (ar) prekybos vietose, kurių veikla karantino metu buvo draudžiama, – prieš jiems pradedant dirbti; Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje esančių gamybos įmonių ir Šiaulių rajono savivaldybės įstaigų, įmonių teikiančių viešąsias paslaugas, darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis.

Pabrėžiama, kad profilaktiškai netiriami asmenys, kuriems likus mažiau nei 90 dienų iki profilaktinio tyrimo dienos SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu arba SARS-CoV-2 antigeno tyrimu buvo patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) arba kurie nurodytu laikotarpiu buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina, ir asmenys, likus mažiau nei 60 dienų iki profilaktinio tyrimo dienos gavę teigiamą serologinio antikūnų tyrimo (kaip turimo imuniteto žymenį nustatant anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG) atsakymą.

Ėminiai imami šia tvarka:  Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro ir Aukštelkės socialinių globos namų darbuotojų prevencinį testavimą organizuoja VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras; VšĮ Kuršėnų ligoninės ir UAB ,,Kitada“ darbuotojų prevencinį testavimą organizuoja VšĮ Kuršėnų ligoninė; VšĮ Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorijos ir VšĮ ,,Senolių namai“ darbuotojų prevencinį testavimą organizuoja VšĮ Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija. Visiems kitiems minėtiems asmenims ėminių paėmimas vykdomas Šiaulių miesto mobiliame punkte adresu: J. Jablonskio g. 16, Šiauliai. Registracija į mobilų punktą profilaktiniams tyrimams vykdoma per Karštosios koronaviruso linijos 1808 sistemą elektroninės registracijos būdu, kai asmens tapatybė nustatoma per e-bankininkystės sistemą.
Visas dokumentas: http://195.182.89.44/aktai/document/45381

Šiaulių rajono savivaldybės informacija

SAM iliustracija

Total
0
Dalinasi
Related Posts