Įgyvendintas jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo projektas – “Tai ar bandei restartuoti?”

Atviras Šiaulių rajono jaunimo centras teikė paraišką į Jaunimo reikalų departamento pirmą kartą organizuotą jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo konkursą. Paraiška buvo finansuota ir šių metų spalio mėnesį prasidėjo projekto “Tai ar bandei restartuoti?” veiklų įgyvendinimas. Projekto tikslas – sukurti saugias, patrauklias sąlygas, kad jaunuoliai racionaliai įsivertintų savo situaciją ir būtų motyvuoti ją restartuoti, sutelkiant ir sustiprinant partnerių ir projektų vykdytojo resursus, naudojant kūrybiškus sprendimus ir santykį, kaip pagrindinį įrankį. Projektas skirtas 14-24 metų jauniems žmonėms, kurie yra iškritęs iš švietimo sistemos ar kuriems iškritimas gresia. Projekte buvo orientuojamasi į individualias jaunuolių situacijas, dirbta lanksčiai, kūrybiškai, panaudotos darbo grupėje galimybės.

Projekte dirbta  keturiomis pagrindinėmis kryptimis. Viena iš jų yra kokybiškai ir efektyviai koordinuoti projektą: palaikyti, motyvuoti, įtraukti, padėti įsivertinti rezultatus. Atvirame darbe su jaunimu itin svarbu jaunuolio palydėjimas tikslo link. Kaip ir suaugusiam asmeniui, taip ir jaunuoliui yra sunku išlaikyti balansą tarp mokyklos ar darbo ir socialinio gyvenimo ar motyvaciją lankytis mokykloje bei mokytis. Todėl koordinatoriaus pagalba suorganizuotos reguliarios individualios konsultacijos su jaunimo darbuotoju, psichologo konsultacijos ir kiti numatyti veiksmai, padėjo jaunuoliams išlaikyti motyvaciją, geriau planuotis laiką bei atsakingai lankytis numatytose veiklose.

Antroji numatyta kryptis – darbas su 12 – os jaunuolių grupe, organizuojant 3 d. mokymus „Restarto pradžia“ ir 2 d. mokymus „Restarto rezultatai“, siekiant padėti jaunuoliams  išardyti savo kompiuterį, įsivertinti savo situaciją, nuoširdžiai ir atvirai pažiūrėti, kurias dalis (gyvenimo sritis, įgūdžius, savybes) verta restartuoti. Išsiuntus užklausą Šiaulių rajono mokykloms, paaiškėjo, kad poreikis yra kur kas didesnis nei tikėtasi. Mokymuose  “Restarto pradžia” ir “Restarto rezultatai” dalyvavo 14 jaunų žmonių (14 -18 m.).  “Restarto pradžioje” įsivertinome individualią ir grupės situaciją, išsikėlėme problemas bei galimus sprendimo būdus, asmeninius tikslus su kuriais dirbome individualių bei psichologo konsultacijų metu. “Restarto rezultatai” mokymų metu paaiškėjo, kad net 50% projekto dalyvių pavyko pasiekti žymų pokytį. Vienam jaunuoliui pavyko išsitaisyti net 6-is neigiamus pažymius, kitam pusmečio vidurkis pakilo nuo 5-eto iki 8-eto, net keletas jaunuolių įvardino, kad individualaus darbo pagalba, jiems buvo lengviau išlaikyti motyvaciją išbūti visose pamokose. Įsivertinę gera linkme einančią situaciją, jaunuoliai daug lengviau patikėjo pokyčio galimybe ir “Restarto rezultatai” mokymų metu, išsikėlė sau naujus tikslus, kuriuos sieks įgyvendinti artimiausiu metu.

Dar vienas pagrindinių projekto “Tai ar bandei restartuoti?” uždavinių – individualus darbas su jaunuoliais. Kūrybiškais metodais, siekiant ugdyti jaunuolių praktinius įgūdžius, konsultavo jaunimo darbuotoja Kristina Pinskienė ir psichologė Loreta Gudienė. Projekto dalyviai šį punktą įvardijo kaip veiksmingiausią jiems. Bandymas įsigilinti į kiekvieno jauno žmogaus individualią situaciją, padėjo jaunuoliams jaustis suprastais ir motyvavo stengtis dar labiau, susitikimų reguliarumas įvedė užtikrintumo ir saugumo.

Ketvirtasis projekto siekis – sutelkti partnerių ir projekto vykdytojų resursus, siekiant  bendrais principais ir metodais ugdyti tikslo grupės jaunuolių įgūdžius. Organizuoti dviejų dienų mokymai “Kaip padėti jaunuoliams restartuotis”, kurių metu dalyvavo soc. darbuotojai, atvejo vadybininkai, mobilūs darbuotojai ir jaunimo darbuotojai. Mokymus vedė supervizorė, mokymų vadovė, atviro darbo su jaunimu ekspertė Rita Škriadaitė-Vrubliauskė. Jų metu reflektavome asmenines paauglystės patirtis, aptarėme metodus, kalbėjome apie galios principus ir jų naudojimą, turėjome 2  atvejo analizes. Visų mokymų kulminacija buvo susitikimas su dviem jaunuoliais patiriančiais sunkumų tiek mokykloje, tiek asmeniniame gyvenime. Jaunuolių vizito metu, darbuotojai uždavinėjo klausimus, kurie padėjo lengviau susipažinti su kokiais sunkumais šiandien susiduria jaunuoliai. Taip pat, organizuotos trys supervizijos, kurių metu darbuotojai dirbantys su jaunimu aptarė atvejus, problemas ir klausimus su kuriais susiduria darbo su jaunimu metu.

Džiaugiamės naujai užmegztais ryšiais tiek su jaunuoliais, tiek su darbuotojais ir įstaigomis. Rezultatai, kuriuos pasiekėme per tokį trumpą laiką, individualaus ir darbo su grupe pagalba – motyvuoja . Planuojama ir toliau tęsti praktinių įgūdžių ugdymą atviro darbo su jaunimo metu.

Vismantas Daujotas

Total
0
Dalinasi
Related Posts