Gyventojai skundžiasi Pasirinkdami naują elektros tiekėją, rizikuojate susimokėti dukart

Pastebėta, kad kai kurie klientai, pereidami nuo vieno elektros tiekėjo prie kito, susiduria su dvigubu apmokestinimu. Į redakciją kreipėsi du gyventojai, kurie papasakojo, kad pereinamuoju laikotarpiu gavo susimokėti už tuos pačius skaitiklio parodymus tiek UAB „Ignitis“, tiek UAB „Perlas energija“, kurios tiekia elektros energiją.

Vyksta antras etapas

Šiuo metu elektros energijos vartotojai gali pasirinkti tinkamiausią jiems elektros energijos tiekėją. Laikotarpiu nuo 2020 iki 2023 m. trimis etapais yra atsisakoma monopolinių visuomeninio tiekėjo paslaugų ir sukuriamos sąlygos veikti nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams. Šiuo metu vyksta antrasis tiekėjo pasirinkimo etapas. Nepriklausomą elektros tiekėją renkasi tie vartotojai, kurie sunaudoja 1000-5000 kWh per metus. Galimi pasirinkimai: UAB „Ignitis”, UAB „Perlas energija”, „Vilniaus elektra“, UAB „Enefit“, UAB „Elektrum Lietuva“, UAB „EGTO energija“, MB „Birštono elektra“. Daugiausia pageidaujančių sudaryti sutartis su UAB „Ignitis“ bei UAB „Perlas energija“.

Pateikti apmokėjimo kvitai

Pasipiktinę neaiškiu apmokėjimu į redakciją atvykę klientai pateikė apmokėjimo už elektros energiją kvitus, pagal kuriuos matoma, kad tikrai duomenys nuo UAB „Ignitis“ iki UAB „Perlas energija“ laiku nenueina. Štai vieno iš klientų, Rimanto B. (redakcijai pavardė yra žiunoma) kvitų parodymai: šių metų rugpjūčio 1 d. UAB „Ignitis“ gyventojas deklaravo elektros rodmenis nuo 6324 iki 6368 ir sumokėjo 6,69 Eur. To paties mėnesio pabaigoje vartotojas už elektrą mokėjo jau kitam nepriklausomam elektros energijos tiekėjui – UAB „Perlas energija“. Mokėjimas įvyko rugpjūčio 31 d., vėl rodoma, kad mokama už deklaruotus nuo 6324 rodmenis, tik pridedama elektra, kurią žmogus suvartojo per rugpjūčio mėnesį, tai yra, deklaruojama iki 6405. Šį kartą elektros vartotojas sumokėjo 12,88 Eur. Analogiška ir Genovaitės A. (pavardė redakcijai žinoma) situacija. Rugpjūčio 1 d. UAB „Ignitis“ buvo deklaruoti duomenys nuo 2990 iki 3130 bei už elektrą sumokėta 21,28 Eur. Rugpjūčio 31 d., mokant kitam tiekėjui – UAB „Perlas energija“ – nurodomi vėl tie patys pradiniai deklaravimo rodikliai – 2900, o per rugpjūčio mėnesį skaitiklis pasisuko iki 3227, dėl ko teko sumokėti 37,68 Eur. Tiek vienu, tiek kitu atveju gyventojai buvo priversti susimokėti už tą patį elektros kiekį, tik skirtingoms bendrovėms.

Problemą pripažino UAB „Ignitis grupė“

Dėl iškilusių neaiškumų kreipėmės į UAB „Ignitis“. Buvo pateikti apmokėjimo už elektrą kvitai. Klausėme, kodėl susidarė tokia situacija ir ar galimas dalykas, kad tokie dvigubi mokėjimai susidarydavo ir kitiems klientams.

UAB „Ignitis grupės“ Komunikacijos tarnybos ryšių su visuomene projektų vadovas Lukas Zadarackas atsakė: „Iš pradžių svarbu pažymėti, kad nutraukdami visuomeninio tiekimo sutartis, klientai iki mėnesio pabaigos turi pateikti paskutinius faktinius elektros suvartojimo rodmenis. Pirmojo kliento sutartis buvo nutraukta nuo 2021-07-31, bet jis rodmenų per liepos mėnesį nepateikė, jie buvo gauti tik rugpjūčio 1 d. kartu su atliktu mokėjimu. Dėl šios priežasties kliento rodmenys nebuvo įvesti ir perduoti ESO, o iš jo nenukeliavo pas pasirinktą nepriklausomą tiekėją. Šiuo metu visas kliento atliktas mokėjimas (6,69 Eur) yra laikomas permoka. Kito kliento situacija identiška: sutartis nutraukta 2021-07-31, mokėjimas atliktas rugpjūčio 1 d. ir šiuo metu yra fiksuojamas kaip permoka.“

Ką turėtų daryti klientas

Lukas Zadarackas sako, kad klientams užtektų kreiptis į „Ignitis“ klientų aptarnavimo specialistus, jeigu yra galimybė, pateikti kvitus ar tiesiog įvardinti rodmenis, už kuriuos jie norėjo sumokėti iki liepos 31 d. Tuomet kliento sutartyse bus pataisytos sąskaitos už liepos mėnesį, o  atnaujinti rodmenys bus perduoti ESO, kuris eletros skaitiklio rodmenis perduos kliento pasirinktam nepriklausomam tiekėjui.

Gyventojams siūlome likti budriems ir atidžiau žiūrėti į apmokamas sąskaitas už elektrą. Savo pinigine galite pasirūpinti tik jūs patys.

Rita Grigalienė

„Kuršėnų krašto žinios“ korespondentė

Total
0
Dalinasi
Related Posts