Domėjosi rajono lankytinomis vietomis

Mero potvarkiu sudaryta komisija siūlymams pateikti dėl Šiaulių rajono savivaldybės lankytinų vietų pavadinimų sąrašo keitimo bei papildymo organizavo išvažiuojamąjį posėdį.

Išvykos metu komisijos nariai: Tarybos nariai: Darius Ramančionis, Jonas Novogreckis, Rolandas Tamošaitis, Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vyriausiosios specialistės Sniegena Breikštienė ir Jurgita Jurgaitienė vyko į Bubių seniūniją aplankyti objektų, jau įrašytų į lankytinų vietų sąrašą ir naujai siūlomų įrašyti. Komisijos narius seniūnijoje priėmė seniūno pavaduotoja Nijolė Saunorienė. Tarybos nariai Darius Ramančionis ir Jonas Novogreckis iš anksto pateikė sąrašą objektų, kuriais siūlė papildyti šiuo metu patvirtintą lankytinų vietų sąrašą.

Tarybos narys Darius Ramančionis pasiūlė apžiūrėti Dengtilčio atodangą, Pikužių kaime. Pasakojo, kad Dengtilčio atodanga yra didžiausia Dubysos slėnyje. Savivaldybės lėšomis yra atlikti objekto geologiniai tyrimai ir parengta dokumentacija atodangą skelbti gamtos paveldo objektu.

Toliau komisija vyko prie Pašvinių akmens su plokščiadugniu dubeniu, Pašvinių kaime, kuris yra archeologinės kultūros paveldo vertybė, vienintelis žinomas akmuo su plokščiadugniu dubeniu Šiaulių apskrityje.

Taip pat buvo apžiūrėtos Ventos–Dubysos kanalo liekanos. Tai kultūros paveldo vertybė ir yra vienas didžiausių kultūros paveldo objektų pagal plotą Lietuvoje. Kanalas buvo įrengiamas 1825–1831 metais. Jis turėjo sujungti laivybos vandens kelią tarp Baltijos ir Juodosios jūrų. Objektas išsidėstęs Bubių, Skaudvilių, Valatkių kaimuose. Komisija taip pat apžiūrėjoį lankytinų vietų sąrašą pasiūlytą įtraukti Bijotės ežerą, didžiausią ežerą prie magistralės A12 ir Kurtuvėnų regioniniame parke. Ežeras gausiai lankomas poilsiautojų, prie ežero yra  įrengtos trys stovyklavietės, stendai, pažintinis takas, apžvalgos aikštelė. Šie siūlomi objektai yra parengti lankymui: yra privažiavimo kelias, įrengtos nukreipiamosios rodyklės, informaciniai stendai.

Komisija aplankė partizanų laidojimo vietas įamžinančius paminklus Volungių kaime ir Pavėkių kaimo senosiose kapinėse, Pavėkių kaime. Tarybos narys Jonas Novogreckis siūlė įtraukti šiuos objektus į lankytinų objektų sąrašą, taip tinkamai parodant deramą pagarbą kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos laisvę.

Tarybos narys Rolandas Tamošaitis, apibendrindamas išvyką kalbėjo, kad jau patvirtintą lankytinų vietų sąrašą reikalinga papildyti naujais gamtos, istorijos, kultūros paveldo objektais. Sąrašas reikalingas siekiant populiarinti lankytinas vietas, jas pristatant atvykusiems turistams, svečiams ir vietos gyventojams.

Pagal rajono Savivaldybės inf.

Pasitarimo dalyvių nuotr.

Total
0
Dalinasi
Related Posts