Daugiabučiuose nebeliks dujų balionų 


Siekiant užtikrinti daugiabučių namų gyventojų saugumą, Energetikos ministerija parengė ir pateikė derinti veiksmų planą dėl suskystintų dujų balionų naudojimo daugiabučiuose namuose.


Numatyta atsisakyti

Numatoma, kad iki 2022 metų lapkričio 30-osios nesaugių dujų balionų maistui ruošti būtų visiškai atsisakyta, sudarant galimybes gyventojams prisijungti prie centralizuoto gamtinių dujų tinklo, naudoti elektros energiją ar rinktis kitas alternatyvas.

Šiuo metu galiojančios Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės draudžia namuose, kurie aukštesni nei 2 aukštai, įrengti dujų balionų įrenginius su dujinėmis viryklėmis. Tačiau dažniausiai šios nuostatos nėra paisoma ir rizikuojant saugumu dujų balionai eksploatuojami ir aukštesniuose nei 2 aukštų daugiabučiuose.

Valstybinės energetikos inspekcijos vertinimais, visoje šalyje gali būti apie 20 tūkst. daugiabučių namų butų, kuriuose maistui gaminti naudojami dujų balionai.

Valstybinė energetikos inspekcija pernai kai kuriuose šalies rajonuose tikrino daugiabučius, kuriuose naudojami suskystintų dujų balionai. Tyrimas parodė, kad net 74 procentuose patikrintų butų dujų balionai naudojami pažeidžiant teisės aktų reikalavimus.

Ruošiamas veiksmų planas

Už veiksmų plano įgyvendinimą atsakinga nuo šių metų liepos 1-osios pradėjusi veikti Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.

Taryba raštu kreipėsi į savivaldybių administracijas su prašymu iki rugsėjo 30-osios pateikti duomenis apie jų teritorijose esančių 3-jų ir daugiau aukštų daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojų maistui ruošti naudojamus suskystintų naftos dujų balionus.

Apibendrinusi gautus duomenis, Taryba pateiks informaciją AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Intergas“ ir suskystintų naftos dujų tinklų operatoriams. Minėtos įmonės pagal pateiktą informaciją iki 2020 m. sausio 31 d. parengs Tarybai siūlymus tiek dėl techninių galimybių, tiek dėl investicijų, reikalingų prijungti šiuos daugiabučius namus prie gamtinių dujų ar suskystintų naftos dujų centralizuoto tiekimo sistemos. Taip pat bus įvertinta,  koks būtų poreikis, atsisakant suskystintų naftos dujų balionų, didinti elektros įvado leistinąją galią, įsirengiant gyventojams elektrines virykles.

Reikėtų žinoti

Gyventojams reikėtų žinoti, kad pagal energetikos ministro patvirtintą Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019–2022 metais veiksmų planą numatyta, jog nuo 2020 m. vasario 1 d. iki 2020 m. kovo 31 d. turės būti priimti konkretūs sprendimai dėl kiekvieno daugiabučio namo, kuriame maistui ruošti naudojami nesaugūs suskystintų naftos dujų balionai, savivaldybių administracija ir daugiabučio namo butų savininkai pagal technines galimybes turės priimti sprendimą, ar jungti daugiabutį namą prie gamtinių dujų centralizuotos sistemos, ar atkurti ankstesniu laikotarpiu eksploatuotus suskystintų naftos dujų rezervuarus, ar maistui ruošti naudoti elektros energiją.

Renka duomenis

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos prašymą pateikti duomenis apie rajone esančius daugiabučius namus, kuriuose maisto ruošimui naudojami dujų balionai, teigia gavusi ir mūsų rajono Savivaldybė.

Pasak Turto valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto Vytauto Breikšto, surinkti informaciją apie tokius daugiabučius namus rajone pavesta daugiabučius namus administruojančioms įmonėms.

„Pirmosiomis rugsėjo dienomis namų administratoriai turėtų pateikti tokių namų sąrašus, kuriuos mes vėliau nusiųsime į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą. Anksčiau tokių duomenų mes nerinkome, todėl nesiimsiu spėlioti kiek tokių namų gali būti Kuršėnuose bei visame rajone. Tikslius duomenis turėsime rugsėjo pradžioje“, – sakė V. Breikštas.

Atsako patys

Kol kas dujų balionus daugiabučiuose naudojantys ir įstatymą pažeidžiantys gyventojai turėtų nepamiršti, kad įvykus nelaimei visa atsakomybė guls ant jų pačių pečių. Už nelaimingus atsitikimus ir avarijas, įvykusias dėl saugos taisyklių pažeidimo, atsako balioninio dujų įrenginio savininkas. Dujininkai primena, kad kategoriškai draudžiama pačiam balioną remontuoti, laikyti jį saulės atokaitoje, rūsiuose ir patalpose be ventiliacijos, ieškoti dujų nuotėkio vietos ugnimi, miegoti patalpoje, kurioje yra dujų viryklė.

Pajutę patalpoje dujų kvapą, kuo skubiau uždarykite baliono ventilį ir dujinių prietaisų degiklių čiaupus, vėdinkite ją. Neįjunkite ir neišjunkite elektros prietaisų, nedekite ugnies, iš patalpų išveskite žmones, iškvieskite dujų avarinę tarnybą.

Rimantas PETRAVIČIUS

Total
9
Dalinasi
Related Posts