Bazilionų kultūros namai šventė 60 metų jubiliejų.

Trankia liaudiškų kapelų muzika pažymėtas Bazilionų kultūros namų šešiasdešimtmetis. Čia vyko tradicinė liaudiškų kapelų šventė „Auksinio Rudens valsas“.

Šventės vedėjai Birutė ir Raimondas Sinkevičiai pasveikino susirinkusius žiūrovus ir papasakojo, jog 1957 metais Bazilionuose, kaip ir kituose Šiaulių rajono miesteliuose, atidaryti pirmieji Kultūros namai.

Šešiasdešimt metų – tai ilga marga juosta iš džiaugsmo ir skausmo, kūrybinio jaudulio, juoko ir ašarų, sėkmių ir pralaimėjimų. Per šešiasdešimt metų pro kultūros duris  atėjo, užėjo,  išėjo  daugybė, dirbančių ir kuriančių, savastį atrandančių, gražias kūrybines idėjas įprasminančių ir jas dovanojančių, gyvybingame kultūros procese besisukančių žmonių…

Su didžiausia pagarba paminėti kultūros namuose dirbusieji darbuotojai – pati pirmoji kultūros namų direktorė, tragiško likimo – Nastė Kleinauskaitė, išvengusi tragiškos lemties Genė Borisaitė, Janina Jakubauskienė, Adolfas Pažarauskas, Jonas Ragažinskas, Jonas Misiūnas, Tadas Rodnachoružas, Stanelienė, Vytautas Navickas, Audronė Girkontaitė, Gražina Juodkienė, Rasa Dubinskienė, Rita Navalkauskienė, Donatas Bagdonas, Žilvinas Lūža, Monika Marcinkevičienė, Ala Bagūnienė. Daug talkino Dalia Ozolienė. Šiuo metu Bazilionų kultūros namai vadinasi – Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Bazilionų filialas, kuriame dirba: Vaclovas Dauskurdis, Birutė ir Raimondas Sinkevičiai, Arvydas Marcinkevičius, Aldona Vyšniauskienė,  Edita Ramančionienė, Rima Janaitienė ir Lina Karlinskienė.

Per 60 metų kultūros namuose dainavo mišrus choras, moterų  ansamblis, net 2 kvartetai (skirtingais metais), dainavo solistai, veikė vaikų dainavimo studija, grojo liaudiškos muzikos kapelos, pavieniai liaudies muzikantai, dainavo etnografinis ansamblis, buvo suburtas pučiamųjų orkestras, mergaičių estradinis ir pramoginės muzikos ansambliai ir duetai, tautinių  šokių kolektyvai, merginų ir mergaičių ritminių šokių grupės, vaikų ir suaugusių dramos kolektyvai. Visa tai žiūrovai galėjo pamatyti išlikusiose nuotraukose.

Didžiulis būrys saviveiklininkų šešiasdešimties metų bėgyje lankė kultūros namų meno kolektyvus.

Visi kultūros darbuotojai ir meno mėgėjai išėjusieji Anapilin pagerbti tylos minute.

Šventėje bazilioniškius pasveikino Seimo pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės ir  Seimo nario Juozo Rimkaus padėjėja Judita Šakočiuvienė, rajono mero pavaduotojas Algis Mačiulis, rajono Savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus, rajono Savivaldybės Kultūros centro direktorė Jovita Lubienė, jos pavaduotoja Rolanda Bitienė, Bubių seniūnas Vytautas Slabys, kiti sveikintojai.

Liaudiškos muzikos šventėje „Auksinio rudens valsas“ koncertavo pavieniai muzikantai ir kapelos – „Salduva“, „Jaunimėlis“, „Naisija“, „Vygė“, „Susiedai“, „Ringuva“, „Švedė“, „Dubysa”, „Trys plius trys“ ir kitos.

Zigmas RIPINSKIS
Zigmo RIPINSKIO nuotr.

 

 

 

 

 

 

Total
0
Dalinasi
Related Posts