Atnaujinti nurodymai, kaip tvarkyti palaikus ir organizuoti laidotuves

Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo, sveikatos apsaugos ministro

Aurelijaus Verygos sprendimu, nustatyta, kaip karantino laikotarpiu tvarkyti mirusiųjų palaikus ir organizuoti jų laidotuves.

Mirusiaisiais nuo koronaviruso infekcijos (COVID-19) laikomi tie, kuriems buvo diagnozuota

koronaviruso infekcija, pasireiškė sunki ūmi kvėpavimo takų infekcija ir nebuvo nustatyta kita mirties priežastis arba įtarta minėta infekcija, tačiau tyrimas jai nustatyti atliktas nebuvo.

Gydymo įstaigos, jei žmogus mirė joje, taip pat artimieji ar kiti asmenys privalo informuoti laidojimo paslaugų teikėjus, kad žmogaus palaikai yra priskiriami prie asmenų, mirusių nuo koronaviruso infekcijos, palaikų grupės. Jei palaikų tvarkymo metu nėra aišku, ar žmogus sirgo koronavirusu, jo palaikai tvarkomi kaip priskiriami šiai grupei.

Mirusiųjų nuo koronaviruso infekcijos palaikai karantino metu turi būti tvarkomi vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) rekomendacijomis.

Laidojimo paslaugų teikėjai privalo aprūpinti darbuotojus asmens apsaugos ir kitomis priemonėmis,

reikalingomis teikiant laidojimo paslaugas pagal nurodytas rekomendacijas.

Taip pat nurodyta:

 žmogaus palaikus šarvojimo salėje šarvoti ne ilgiau kaip 4 val.;

 palaikus, priskiriamus mirusiųjų nuo koronaviruso infekcijos grupei, šarvoti uždarame karste;

 užtikrinti, kad vienu metu šarvojimo salėje būtų ne daugiau kaip 10 asmenų ir išlaikytas ne

mažesnis nei 2 metrų atstumas tarp žmonių;

 užtikrinti, kad laidojimo paslaugų vietoje būtų galimybė nusiplauti rankas šiltu vandeniu ir muilu,

būtų dezinfekcinių priemonių.

Savivaldybių administracijos įpareigojamos pasirengti užtikrinti ritualinių paslaugų teikimą tvarkant

žmonių, mirusių nuo koronaviruso infekcijos, palaikus.

Šalies gyventojams rekomenduojama mirusiųjų nuo koronaviruso palaikus kremuoti atidedant laidojimą vėlesniam laikui, taip pat laidotuves organizuoti dalyvaujant tik artimiausiems šeimos nariams, dalyvaujant iki 10 žmonių.

Laidotuvių metų rekomenduojama laikytis atstumo nuo aplinkinių, dažnai plauti rankas šiltu vandeniu ir muilu ar dezinfekuoti dezinfekciniu skysčiu, neliesti rankomis veido ir akių, laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę).

Gyventojai turi vengti tiesioginio kontaktu su mirusiaisiais, neorganizuoti gedulingų pietų viešojo

maitinimo įstaigose.

Visuomenės informavimo grupės (VIG) inf.

Total
0
Dalinasi
Related Posts