5 faktai, kuriuos svarbu žinoti apie paramą būstui 2022 metais

2022 m. sausio 1 d.  įsigalioja įstatymo pakeitimai, dėl kurių būstas taps labiau prieinamas šeimoms, kuriose vaikus augina vienas iš tėvų, taip pat šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų, neįgaliesiems. Įstatymo pakeitimais sudarytos galimybės gauti socialinį būstą greičiau, taip pat palankesnės sąlygos įsigyti nuosavą būstą.

„Tikiuosi, kad socialinį būstą jo laukiantys žmonės galės išsinuomoti greičiau, o įstatymo pakeitimai taip pat palengvins sąlygas nepasiturintiems gyventojams įsigyti nuosavą būstą“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

1 FAKTAS. Šeimos, kuriose vaikus augina vienas iš tėvų, į socialinio būsto nuomą galės pretenduoti be eilės.
Šeimos, kuriose vaikus augina vienas iš tėvų, nuo 2022 metų pradžios savivaldybėms apsisprendus galės pretenduoti į socialinio būsto nuomą be eilės. Tai padės užtikrinti būsto prieinamumą bene dažniausiai skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje atsiduriantiems žmonėms.

Iki šiol šeimos, kuriose motina, tėvas ar globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar kelis vaikus, tokio palengvinimo neturėjo ir, priklausomai nuo gyvenamosios vietos savivaldybės, būsto jiems vidutiniškai tekdavo laukti apie 6 metus.

2 FAKTAS. Žmonės su negalia, vyresnio amžiaus žmonės ilgiau išsaugos teisę į socialinį būstą.
Padidintos metinės pajamų ir turto dydžių ribos iki 35 ir 50 proc. (vietoj 25 proc.) labiausiai pažeidžiamoms žmonių grupėms ar šeimoms leis išsaugoti teisę į socialinį būstą. 

Viršijus leistinas pajamų ir turto dydžių ribas, socialinis būstas labiausiai pažeidžiamoms tikslinėms grupėms, pavyzdžiui, žmonėms, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus sukakties yra likę 5 ar mažiau metų, neįgaliesiems, privalės būti nuomojamas toliau kaip savivaldybės būstas.

3 FAKTAS. Savivaldybės būsto nuomos kaina labiausiai pažeidžiamiems žmonėms bus ne didesnė kaip 20 proc. socialinio būsto nuomos kainos.
Šiuo metu savivaldybės būstas dažniausiai nuomojamas rinkos kaina, išskyrus savivaldybės nustatytas išimtis. Nuo 2022 metų pradžios savivaldybės būsto nuomos kaina tam tikroms grupėms – neįgaliesiems, šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų, ar šeimoms, kuriose vaikus augina vienas iš tėvų, tremtiniams, kurie neturi kito būsto – privalės būti ne didesnė kaip 20 proc. socialinio būsto nuomos kainos.

4 FAKTAS. Ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu asmenys ir šeimos iš laukiančiųjų socialinio būsto sąrašo nebus išbraukiami, o socialinio būsto nuomos sutartis nebus nutraukiama, net ir viršijus metinius pajamų ir turto dydžius.
Taip pat įtvirtinta pareiga savivaldybėms asmenims ir šeimoms, įrašytiems į laukiančiųjų socialinio būsto nuomos, sąrašą, taip pat nuomojantiems socialinį būstą, planuoti pagalbą, siekiant skatinti jų socialinį ir ekonominį aktyvumą ir savarankiškumą. Be to, savivaldybės pagal poreikį turės organizuoti pagalbą asmenims, laukiantiems socialinio būsto, padedant jiems išsinuomoti būstą rinkoje ir gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją.

5 FAKTAS. Padidinti subsidijų dydžiai valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti. 
Iki 15-30 proc. (vietoje 10 ir 20 proc.) padidinti subsidijų dydžiai valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti šių kreditų gavėjams. Tai aktualu nepasiturinčioms jaunoms šeimoms, kurios šiuo metu yra nelygiavertėje padėtyje su jaunomis šeimomis, įsigyjančiomis būstą su finansine paskata šalies regionuose, taip pat neįgaliesiems, šeimoms, kuriose vaikus augina vienas iš tėvų, jau suaugusiems, bet praeityje be tėvų globos likusiems asmenims, taip pat šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

Total
0
Dalinasi
Related Posts